23/05/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 13 (συνεδρίαση 25/05/2016, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 13                                                   Ρέθυμνο 20.05.2016


 ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.05.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Παρουσίαση Β' φάσης της έρευνας για την Βιώσιμη Κινητικότητα από τον αρμόδιο μελετητή.

2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον οικισμό Γάλλου Δ Ρεθύμνης, σύμφωνα με την παραγρ.5 του Άρθρου 3 του Νόμου 2882/2001 (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

5. Έγκριση διαδρομής τουριστικού τραίνου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης: “Σύνταξη βυθομετρικών και τοπογραφικών υποβάθρων της μελέτης «Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτας» του πρώην Δήμου Αρκαδίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του υποέργου 1 της πράξης “Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ρεθύμνης από το Δελφίνι μέχρι και το Κουτσολίδι” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της «Προμήθειας Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2016-2017 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φορητών μπασκετών για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

13. Έγκριση των υπ' αρ. 163/16 και 164/16 αποφάσεων του ΝΠ “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί μοριοδότησης – κριτηρίων - δικαιολογητικών εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στα τμήματα προσχολικής αγωγής για τη σχολική περίοδο 2016 – 2017 και καθορισμού τροφείων των παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2016 – 2017 αντίστοιχα(εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)