12/05/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 12

Αριθ. Πρόσκλησης 12                                                     Ρέθυμνο 12.05.2017

 
ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 17.05.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Βράβευση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης για τη συλλογή τηγανέλαιων (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

2. Ενημέρωση Σώματος για το σκοπό λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνης από εκπροσώπους του Σχολείου.

3. Συζήτηση για τα ζητήματα αθλητισμού στο Ρέθυμνο και τον προγραμματισμό του Δήμου Ρεθύμνης επί αθλητικών θεμάτων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

4. Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ τριμήνου έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

5. Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων στη θέση ¨Μαδαρός” της Δ.Ε. Λαππαίων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση σύναψης σύμβασης για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη χωροθέτηση των κάδων συλλογής (εισηγητής κ. Σαμψών).

7. Τροποποίηση κανονισμού παραλίας (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων για οριοθέτηση χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην Δ.Κ. Ατσιποπούλου και στη Τ.Κ. Αργυρούπολης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την “ΑΜΑΡΙ ΑΕ – ΟΤΑ” για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σαμψών).

10. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τοιχίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝΕ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συμπληρωματικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο – 5ο Λύκειο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Παράταση σύμβασης καυσίμων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τις προμήθειες α) “Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Μικρασιατών”, β) “Προμήθεια σκυροδέματος” και γ) “Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου - Αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης των Νομικών Προσώπων του Δήμου και Σίτηση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Ανάκληση της υπ’ αρ. 75/17 απόφασης περί τοποθέτησης σήμανσης φαρμακείου σε κοινόχρηστο χώρο (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

19. Ανάκληση της υπ’ αρ. 227/17 απόφασης και λήψη νέας για έγκριση επιχορήγησης του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης - έγκριση και ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (κ. Γεωργαλής).

21. Γνωμοδότηση για ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Ρεθύμνου (κ. Γεωργαλής).

22. Ορισμός Προέδρου και Μελών των Παραγωγικών Τάξεων στο Δ. Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

23. Έγκριση της υπ’ αρ. 128/17 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

24. Έγκριση της υπ’ αρ. 143/17 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής μαθητών από τη Δημοτική Φιλαρμονική και Ωδείο (εισηγητής κ. Μοτάκης).

25. Έγκριση προβολής του Δήμου Ρεθύμνης στις τουριστικές εκδόσεις “ΑΝΕΚΟΡΑΜΑ” και “CRETA ISLAND” και ψήφιση σχετικών πιστώσεων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

26. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)