14/06/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 11/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 11/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 19.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ τριμήνου έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή για βιοαπόβλητα στο Δήμο Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) “Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων” και β) “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) “Κοινοτική – Αγροτική Οδοποιία 2013” και β) “Ανάπλαση οικισμού Ανωγείων” Υποέργο 2 : “Ανάπλαση Περιβάλλοντα χώρου στα Δαμάνια” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανακαίνιση για ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «Συντηρήσεις – κατασκευές τεχνικών έργων» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση του 7ου ΑΠΕ της κύριας και του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης κλπ Β1 Υποέργο Κατασκευή αποχέτευσης κλπ παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Δίκτυα)” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης).

11. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και βοηθητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Ρεθύμνης” για το τμήμα 4 “Βοηθητικός Εξοπλισμός”, του οποίου η διαδικασία απέβη άκαρπη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, με διαδικασία ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών και Χρωμάτων” για την ομάδα Β΄ “ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ”, της οποίας η διαδικασία απέβη άκαρπη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, με διαδικασία ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου για ανανέωση της μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Εξέταση αιτήματος περί ανανέωσης της μείωσης του μισθώματος του κτηριακού συγκροτήματος των δημοτικών σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του γραφείου Ραδιοταξί “ΕΡΜΗΣ” στον Αδελιανό Κάμπο της Δ.Κ. Άδελε του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου των γηπέδων αντισφαίρισης του δημοτικού αθλητικού κέντρου Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Ανάκληση της υπ’ αρ. 420/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για τη συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης ως συνδιοργανωτής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος μίνι ποδοσφαίρου “Socca World Cup 2019” (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

20. Ανάκληση της υπ’ αρ. 295/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Γερανίου για τη δημιουργία σκοπευτηρίου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

21. Διαπίστωση αναγκαιότητας, μοναδικότητας και καταλληλότητας του οικοπέδου που υπάρχει στον οικισμό Άδελε Δήμου Ρεθύμνου για την ανέγερση νέου 12/θεσιου δημοτικού σχολείου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

22. Ανάκληση της υπ’ αρ. 114/19 απόφασης και λήψη νέας περί διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της προμήθειας “Ανταλλακτικά – Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων” (εισηγητής κ. Σαμψών).

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Σαμψών, Σπανουδάκης).

24. Έγκριση των υπ’ αρ. 65 και 73/19 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής παιδιών από παιδικούς σταθμούς και καθορισμού τροφείων των τμημάτων προσχολικής αγωγής για τη σχολική περίοδο 2019 – 2020 αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

25. Έγκριση της υπ’ αρ. 71/19 αποφάσεως του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ περί καθορισμού τιμής εισιτηρίων της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2019 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

26. Γνωμοδότηση για τη λειτουργία παραρτήματος του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνης σε αίθουσα που στεγάζεται ο Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός και για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του παραρτήματος αυτού (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης για τη σύσταση μικτού κλιμακίου ελέγχου θαλασσίων μέσων αναψυχής (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

28. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

29. Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

30. Παραχώρηση χώρου στο δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Καρωτής του Δήμου Ρεθύμνης για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)