20/04/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 11

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ.Κουντουριώτη 84

Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία

ΤΗΛ.: 2831341222

FAX 2831341323

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

4. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

5. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

6. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

7. ΜΜΕ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 11/18)

 

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.04.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Ανάκληση της 153/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Έγκρισης κατάθεσης πρότασης και Αποδοχής χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»” και λήψη νέας για την κατάθεση της σχετικής πρότασης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Ανάκληση της 154/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Έγκρισης κατάθεσης πρότασης και Αποδοχής χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»” και λήψη νέας για την κατάθεση της σχετικής πρότασης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Ανάκληση της 155/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Έγκρισης κατάθεσης πρότασης και Αποδοχής χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και λήψη νέας για την κατάθεση της σχετικής πρότασης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ανάπλαση οδού Ιωνίας και καθέτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) “Έργα στο νέο Δημοτικό Νεκροταφείο” και β) “Δρόμοι Μασταμπά Καλλιθέας 2015” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο της Φιλαρμονικής» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Έγκριση προβολής του Δήμου Ρεθύμνης στην ειδική τουριστική έκδοση By bus Magazine (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Ανάκληση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης Δημοτικής Αστυνομίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση του υπ’ αρ. 1/18 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

14. Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)