06/05/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 11 (συνεδρίαση 12/05/2016, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 11

Ρέθυμνο 06.05.2016

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 12.05.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Απονομή επαίνου στους διακεκριμένους επιστήμονες κο Μουτσόπουλο Νικόλαο, κα Στεργιώτου Ιωάννα και κο Δημακόπουλο Ιορδάνη,που συνέβαλαν στην προστασία και ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου.

2. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αιγιαλού.

3. Έγκριση κανονισμού παραλίας.

4. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων.

5. Ορισμός μέλους στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/80, για το έτος 2016.

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας “Συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης.

7. Επικαιροποίηση αποφάσεων παραχώρησης χρήσης των σχολείων που δεν λειτουργούν, σε φορείς του τόπου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)