Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10/2020 - 29/05/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 10/20)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Τετάρτη 03.06.2020 και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων για: α) Οριοθέτηση χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Αρμένων και β) Οριοθέτηση χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ηλιακάκη 6 (εισηγητής κ. Μαλάς).

2. Έγκριση εναέριας ζεύξης ξενοδοχείων της εταιρείας “Ν. & Χ. Βουρβαχάκης Α.Ε.”, επί της οδού Γ. & Λ. Κανακάκη, με δημιουργία εναέριας πεζογέφυρας άνωθεν δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (εισηγητής κ. Μαλάς).

3. Έγκριση αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης και πράξεων εφαρμογής, τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για τη μελέτη και επίβλεψη του έργου «Σχεδιασμός πυροπροστασίας περιαστικού δάσους πόλης Ρεθύμνου και Εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων πυροπροστασίας στο φαράγγι των Μύλων» (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης, Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεως και Νομού Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Μαλάς).

6. Διόρθωση όρων δόμησης (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 524/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος του μέτρου 19 “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER” (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

8. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Ανανέωση της μείωσης του μισθώματος του κτηριακού συγκροτήματος των δημοτικών σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου για ανανέωση της μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Ορισμός προσώπων που δύναται να κινούν τους τηρούμενους στην τράπεζα “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” λογαριασμούς του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου για τη λειτουργία ΑΤΜ στην Κοινότητα Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση ανταμοιβής (Bonus) της Υπηρεσίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

16. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Ρεθύμνου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

17. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μοτακης).

18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης για τη σύσταση του μικτού κλιμακίου ελέγχου θαλασσίων μέσων αναψυχής (εισηγητής κ. Αγριμάκης Νικόλαος).

19. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

20. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικοπεδικού χώρου για την κατασκευή οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο της Κοινότητας Επισκοπής Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)