13/05/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                       Ρέθυμνο 13.05.2019
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης
Λ.Κουντουριώτη 84
Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία
ΤΗΛ.: 2831341222
FAX 2831341323


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 10/19)

Σας προσκαλώ στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει στις 15.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

Διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνδυασμούς των υποψηφίων που μετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές και στις Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 26.05.19, ενώ η διαδικασία δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, καθώς το Σάββατο 11.05.19 έγινε η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου και κατ’ επέκταση η διακομματική επιτροπή συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 13/05/2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)