19/03/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 10/18)


Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα 02.04.2018 και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση κατάθεσης πρότασης και Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» και αποδοχή σχετικής χρηματοδότησης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση κατάθεσης πρότασης και Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» και αποδοχή σχετικής χρηματοδότησης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση κατάθεσης πρότασης και Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή σχετικής χρηματοδότησης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Τροποποίηση της 20/2017 απόφασης του ΔΣ Δήμου Ρεθύμνης περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων : α) “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017” και β) “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90/18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αρ. 7839/04.04.2017 σύμβασης και διάθεσης ποσού 8.000,00 € στον ανάδοχο της Υπηρεσίας “Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων” για την εξυπηρέτηση του κοινού από τα αυτόματα ταμειολογιστικά μηχανήματα του Parking για την εύρυθμη λειτουργία του,όσον αφορά το συνημμένο Παράρτημα Σύμβασης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου για ανανέωση της μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μίσθωση Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου» για τις ανάγκες του Δήμου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για «Προμήθεια τριών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» ΟΜΑΔΑ 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου» βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση προβολής του Δήμου Ρεθύμνης στην ειδική τουριστική έκδοση ANEKORAMA 2018 και ψήφιση της σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη, με βιντεοσκόπηση - φωτογράφιση και drones, των Αθλητικών εκδηλώσεων ¨ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ¨ και ¨ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ¨ (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Προσφορά αναμνηστικών δώρων στα πλαίσια εκδηλώσεων για τον εορτασμό της συμπλήρωση 100 χρόνων ύπαρξης και λειτουργίας του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Γεράνι και έγκριση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

18. Έγκριση των υπ’ αρ. 108, 109, 110 και 111/18 αποφάσεων του Ν.Π. ¨Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μοτάκης).

19. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

20. Παραχώρηση οικοπεδικού χώρου στο Δημοτικό Νεκροταφείο του οικισμού Αγίου Γεωργίου της Τ.Κ. Αγίου Κων/νου, Δ.Ε. Νικ. Φωκά του Δήμου Ρεθύμνης για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)