07/04/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 10

Αριθ. Πρόσκλησης 10                                                      Ρέθυμνο 07.04.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 12.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

2. Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση οδού Ιωνίας και καθέτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων α)«Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων 2017» και β) “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για οριοθέτηση χώρου στην πλατεία Ε. Κωστάκη της Δ.Κ. Ατσιποπούλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Τροποποίηση χρηματοδοτήσεων τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. ΄Εγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην Τ.Κ. Όρους (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έναρξη δημοσιότητας – κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.Δ. της 17/7/23 – της πολεοδομικής μελέτης “αστικού παραθεριστικού οικισμού της οικιστικής εταιρίας τραπεζοϋπαλλήλων Ν. Ρεθύμνης” στη θέση Λατζιμά Τ.Κ. Πρίνου Δ.Ε. Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης Παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 1/2016 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κρήτης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Διαγραφή προσαυξήσεων και άρση πράξης κατάσχεσης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την Επέκταση της υπ. αρ. 5249/8-3-2017 σύμβασης για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων έτους 2017-2018 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

19. Έγκριση των υπ’ αρ. 13, 16 και 19 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

20. Έγκριση της υπ’ αρ. 107/17 απόφασης του Δ.Σ. της “Κοινωνικής Πολιτικής και Μουσικής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού συμβολικής προαιρετικής συμμετοχής στα μέλη του ΚΑΠΗ” (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

21. Έγκριση απολογισμών οικ. Έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών Νηπιαγωγείου Πρινέ και Δημοτικού Σχολείου Πρινέ (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

22. Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

23. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων σε υπάρχον κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

24. Προβολή του Δήμου Ρεθύμνης σε Ειδική Τουριστική Έκδοση «Petit Fute» (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

25. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση “GREEK PANORAMA” και έγκριση μετακινήσεων για το σκοπό αυτό (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

26. Σύσταση οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Καρωτής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)