16/01/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 1 (συνεδρίαση 18/01/2017, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 1                                                 Ρέθυμνο 13.01.2017

 

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 18.01.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “Μελέτη ισόπεδου κυκλικού κόμβου στρατοπέδου Θεοδωράκη Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για οριοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Εμμ. Πορτάλιου 31 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Χορήγηση στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. άδειας διέλευσης και άδειας εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση α) πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου”, β) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Δήμου Αμαρίου από Βυζάρι έως Πετροχώρι” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Γεράνι Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης της προμήθειας “Προμήθεια μικρού φορτωτή εκσκαφέα για καθαρισμό δασικών οδών” ΟΜΑΔΑ 3 βάσει του Ν.4412/16 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Έγκριση της 53/16 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων σε ορθή επανάληψη (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

11. Παράταση στην υπάρχουσα Τριμερή Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης/ΔΕΔΙΣΑ/ΕΕΑΑ (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

12. Συνδρομή του Δήμου Ρεθύμνης σε εφημερίδες, περιοδικά και τράπεζες πληροφοριών για το έτος 2017 (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

13. Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας 2017 (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

14. Παραχώρηση οικοπεδικού χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Γωνιάς (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)