15/01/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 1 (συνεδρίαση 20/01/2016, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 1                                                          Ρέθυμνο 15.01.2016

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 20.01.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση ή μη του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 346 στην Π.Ε. Περιβολίων (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

2. Τροποποίηση ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 455 στην ιδιοκτησία “ΑΦΟΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟΥ” στην Π.Ε. Μασταμπά – Καλλιθέα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

3. Λήψη απόφασης για «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και ΔΕΥΑ Ρεθύμνης για την διάθεση υπαλλήλων της ΔΕΥΑΡ για επίβλεψη έργου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση τροποποιημένου μνημονίου συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Επιστροφή παραβόλου υποβολής ένστασης στο διαγωνισμό του έργου “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για καθορισμό χώρου στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος Πρασίνου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής των έργων: α) «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ» και β) «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ » (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ" (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών και έργων για το έτος 2016 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης Δ.Ε. Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Ακύρωση παραστατικών επί πιστώσει από το ηλεκτρονικό αρχείο του συστήματος είσπραξης τελών στάθμευσης στο δημοτικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Διαγραφή παραστατικού (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Εξέταση αιτήματος για ανανέωση της μείωσης του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (παλαιά ουρητήρια ) (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση της υπ' αρ. 300/15 απόφασης του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί εξέτασης αιτήματος γονέα για εγγραφή των παιδιών τους στον Α' Βρεφονηπιακό Σταθμό από 11.01.2016 και όχι από 01.12.2015, καθώς και διαγραφής τροφείων από τους σχετικούς χρηματικούς καταλόγους και τυχόν προσαυξήσεων αυτών (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

16. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Έγκριση των υπ' αρ. 9,10,11,12,13 και 15/2015 7/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

18. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειες ελέγχων και βεβαιώσεων παραβάσεων των παιδότοπων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης σε επιτροπές (εισηγητής κ. Θεοδωράκης)

20. Συνδρομή του Δήμου σε εφημερίδες, περιοδικά και τράπεζες πληροφοριών για το έτος 2016 (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

21. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

22. Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2016 (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

23. Έγκριση έκτακτης μετάβασης στην Αθήνα του Αντιδημάρχου κ. Θεοδωράκη (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

24. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Άδελε, Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)