14/12/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 34 (συνεδρίαση 16/12/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 34                                                             Ρέθυμνο 11.12.2015

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 16.12.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος για παράταση της σύμβασης των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

2. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) έγκριση θέσεων τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και β) μονοδρόμηση ανώνυμης δημοτικής οδού που είναι κάθετη στην οδό Μαρκέλλου και διέρχεται δυτικά του νέου ανεγερθέντος Κτιρίου Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί σύνταξης κανονισμού λειτουργίας δικτύων άρδευσης ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙ)» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net” (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Απευθείας ανάθεσης της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Απευθείας ανάθεσης της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Γεωργαλής)

12. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση της υπ' αρ. 6/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
ΜΜΕ
 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)