20/06/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 16

Ρέθυμνο 19.06.2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 16/18)

 

Παρακαλούμε να έρθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει αύριο 20.06.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας στα έργα : α) “Δρόμοι Μασταμπά Καλλιθέας 2015” και β) “Βελτίωση βατότητας – Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης “Προμήθεια σκυροδέματος 2018” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 70/18 αποφάσεως του Δ. Σ. της ΚΕΔΗΡ περί καθορισμού τιμής εισιτηρίων της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2018 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα :

1. λόγω του γεγονότος ότι θα συγκληθεί Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας στις 25/6 και προϋπόθεση για να συζητηθούν οι εισηγήσεις για Συμπληρωματική Σύμβαση των έργων του πρώτου θέματος, είναι η έγκριση εμπρόθεσμης παράτασης τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. λόγω των καθυστερήσεων της υπογραφής της σύμβασης για την προμήθεια σκυροδέματος, οι ανάγκες για την εν λόγω προμήθεια είναι πλέον κατεπείγουσες.

3. λόγω του ότι οι εκδηλώσεις της Γιορτής Κρητικής Διατροφής ξεκινάνε την 1/7/2018, πρέπει να ανακοινωθούν τα ποσά και να τυπωθούν τα έντυπα.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)