27/10/15, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Δημου ΡΕΘΥΜΝΗΣ μετα απο εισήγηση του Δημ. Συμβούλου Νικ. Κονταξάκη οι οποίες τίθενται σε διαβούλευση μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα γίνει την Πεμπτη 29.10.15, για την Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ).

 

1) Στην κατηγοριοποίηση από όπου προκύπτει η ταυτότητα της πόλης του Ρεθύμνου θεωρούμε απαραίτητο να συμπεριληφθούν εκτός από τα αναφερόμενα στο κείμενο εισήγησης ότι η πόλη του Ρεθύμνου είναι ένας δυναμικός ελκυστικός παραθεριστικός πόλος που ενισχύει την ευρωπαϊκή και διεθνή της θέση ως βιώσιμη και πράσινη πόλη (μέλος του συμφώνου των Δημάρχων – συμμετέχει στο δίκτυο αναφοράς για τις βιώσιμες πόλεις - συμμετέχει στο δίκτυο Δήμων για την κλιματική αλλαγή).

 

2) Το Ρέθυμνο ως δευτερεύον πόλος διαπεριφερειακής εμβέλειας και οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου, έδρα πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, πόλος ευρωπαϊκής και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, διεθνής τουριστικός προορισμός, με σημαντική πληθυσμιακή αύξηση, χρειάζεται:

 

α)ασφαλείς, οδικές συνδέσεις προς και από τις πύλες εισόδου - αεροδρόμια και λιμάνια του νησιού όπως προβλέπεται στις προδιαγραφές του αντιστοίχου διευρωπαϊκού δικτύου. Για τον λόγο αυτόν απαιτείται τουλάχιστον σε 1η φάση η αναβάθμιση η τμηματικά νέα χάραξη του ΒΟΑΚ (δυο λωρίδες κυκλοφορίας με διαχωριστικό διάζωμα) στο τμήμα από Ρέθυμνο-Αερολιμένας Χανίων, καθώς και για την αντίστοιχη Ρέθυμνο-Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

 

β) Οργάνωση της λειτουργίας των Μ.Μ.Μ. με τακτική σύνδεση του ενός μέσου της πόλης του Ρεθύμνου με τα αεροδρόμια και τα λιμάνια των όμορων πόλων.

 

γ) Πρόβλεψη ώστε ο οδικός άξονας Ρέθυμνο – Αγία Γαλήνη –Μοίρες χαρακτηρισμένος ως διευρωπαϊκός να επεκταθεί μέχρι το Καστέλλι Πεδιάδος λόγω της επικείμενης μεταφοράς του αερολιμένα Ηρακλείου.

 

δ) πρόταση για να χαρακτηριστεί ως πρωτεύων δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας το οδικό τμήμα Β.Ο.Α.Κ. – Επισκοπή – Αργυρούπολη – Αλώνες - Κάνεβος το οποίο συνδέεται με το πρόσφατο κατασκευασμένο τμήμα Μπαλέ – Αγκουσελιανά – Σελλιά και τον προτεινόμενο δρόμο (α). Σημειώνεται ότι είναι υπό μελέτη με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους το τμήμα Αργυρούπολη – Αλώνες - Κάνεβος.

 

ε) πρόταση για να χαρακτηριστεί ως πρωτεύων δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας το τμήμα του Αμαριώτικου Δρόμου Ρέθυμνο-Πρασσές-Παντάνασσα-Απόστολοι.

 

3) Το λιμάνι του Ρεθύμνου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 8315/2-2-2007 χαρακτηρίζεται ως Εθνικής Σημασίας -Διαπεριφερειακής εμβέλειας, ενώ στις προτάσεις, του δίδεται μόνο επιβατική λειτουργία – κρουαζιέρα και αφαιρείται η εμπορική του λειτουργία. Προτείνουμε να προστεθεί στις δύο παραπάνω λειτουργίες και η εμπορική. Επίσης να αναφερθεί στο κείμενο

 

4) Απαραίτητο και βασικό εργαλείο ανάπτυξης θεωρούμε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και τη διόρθωση των προβληματικών περιοχών όπου ήδη υφίσταται Κτηματολόγιο.

 

5) Προτείνουμε να περιληφθεί στον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη η Αρχή της Βιώσιμης Κινητικότητας.

 

6) Στα θετικά θεωρούμε την τήρηση της αρχής «συμπαγούς πόλης» και

την αρχή της συγκεντρωμένης ανάπτυξης χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, με τις παρακάτω παρατηρήσεις:

 

α) Θεωρούμε απαραίτητο να διατηρηθούν οι υφιστάμενες διατάξεις περί των παρεκκλίσεων στις αρτιότητες της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

β) Σχετικά με το ισχύον αναθεωρημένο ΓΠΣ που αφορά τα όρια του Καποδιστριακού Δήμου Ρεθύμνης και αποτελεί υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό σε σχέση με το Γενικό και Περιφερειακό Πλαίσιο, αυτό έχει αναθεωρηθεί το 2013 και έχει λάβει υπόψη του το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ, ως εκ τούτου εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις των ανωτέρω Πλαισίων από την Αρχή που το ενέκρινε, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

 

Θεωρούμε ότι προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη πόλεως και υπαίθρου, ενώ οι κατευθύνσεις για τον έλεγχο της διάσπαρτης δόμησης είναι σε θετική κατεύθυνση.

 

Πρέπει να προωθηθούν άμεσα οι ενέργειες για την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ των πρώην Δήμων Αρκαδίου και Νικηφόρου Φωκά ώστε να υιοθετηθούν οι παραπάνω κατευθύνσεις όσον αφορά την διάσπαρτη δόμηση και τις χρήσεις γης κυρίως και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.

 

γ) Προτείνουμε να περιληφθεί στην εισήγηση η ανάγκη κατηγοριοποίησης των οικισμών της Περιφέρειας με βάση τα μορφολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ως ένα εργαλείο ανάδειξης και διαφύλαξης τους.

 

δ) Επισημαίνουμε και προτείνουμε να γίνει ειδική αναφορά και να συμπεριληφθούν ως «υπό τακτοποίηση» οι 13 οικισμοί, για τους οποίους δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η απόφαση Νομάρχη περί επέκτασής τους στη ζώνη των 800μ., λόγω διοικητικών παραλείψεων.

 

7) Θεωρούμε ότι με την παρούσα πρόταση για τις ΑΠΕ του ΠΠΧΣΑΑ:

 

α) οι ΑΠΕ χωροθετούνται στις ευρύτερες ζώνες ενεργειακών κόμβων, στις κεφαλές των φραγμάτων και εντός ορίων ευρέων χωρικών ενοτήτων.

 

β) για το Δήμο Ρεθύμνης η μοναδική προτεινόμενη θέση εντοπίζεται στα όρια με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

 

γ) διαπιστώνεται ότι η πρόταση του Χωροταξικού είναι περισσότερο προσαρμοσμένη με τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού και συμβατή με τα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά σε σχέση με εκείνη του Ειδικού Πλαισίου.

 

δ) απαιτείται να ενεργοποιηθούν κατά προτεραιότητα συστήματα αυτοπαραγωγής ως συμπλήρωμα στην ενεργειακή απαίτηση της Περιφέρειας.

 

8) Προτείνουμε να γίνει ειδική αναφορά στον Υβριδικό Σταθμό του Φράγματος Ποταμών, ως τη σημαντικότερη επένδυση στην Περιφέρεια πάνω στο ενεργειακό ζήτημα και πρόβλεψη για την ανάγκη υλοποίησης των απαραίτητων συνοδών έργων.

 

9) Οι θεσμοθετημένες θέσεις Επιχειρηματικών Πάρκων για το Δήμο Ρεθύμνης είναι 2 και βρίσκονται στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Δ.Ε. Αρκαδίου και στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΛΟΧΑΛΕΠΑ» που ευρίσκεται στα όρια των Δ.Ε. Ρεθύμνου και Δ.Ε.Νικηφόρου Φωκά. Η πρόταση για αναζήτηση νέας θέσης στην περιοχή του Πρίνου θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί τέτοιου είδους ανάγκες.

 

10) Ως προς το Περιφερειακό Σχέδιο για την Διαχείριση Απορριμμάτων, συμφωνούμε με την άποψη του ΤΕΕ/ΤΔΚ τ.τ. Ρεθύμνου και με τις προτάσεις που προωθεί το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης και προτείνουμε την άμεση χρηματοδότηση όπως αυτό προβλέπει. Επιπλέον, επειδή στη μονάδα μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) που προβλέπεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αμαρίου θα έχει χρόνο ζωής περίπου 10 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του, να προταθούν νέες θέσεις στο παρόν χωροταξικό.

Να προταθούν συγκεκριμένοι χώροι ανά περιφερειακή ενότητα αποκλειστικά για συλλογή και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων και τυροκομείων.

 

Με την ίδια λογική πρέπει να αντιμετωπίζονται και τα υπολείμματα της κατασκευής των οικοδομών, τα υλικά κατεδάφισης και προϊόντα εκσκαφών. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των παλιών λατομείων και όχι να πετάγονται παρανόμως στα φαράγγια και στους επικλινείς χώρους των παραθαλασσίων περιοχών. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα αποκατάστασης παλιών λατομείων στον Ελλαδικό χώρο.

 

11) Να περιληφθεί στην πρόταση ΠΠΧΣΑΑ Το κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser του ΤΕΙ Κρήτης - Centre for Plasma Physics & Lasers (CPPL) το οποίο είναι ερευνητικό κέντρο, που έχει χαρακτηρισθεί Εθνική Υποδομή Έρευνας (η 2η στην Κρήτη μετά το ΙΤΕ) με ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση μέσω του HiPER. Με βασικό πόλο ανάπτυξης το ερευνητικό κέντρο, αναπτύσσεται η τεχνολογική εκπαίδευση στο νομό με τη δημιουργία συμπληρωματικού τμήματος Μηχανικών Οπτικής Τεχνολογίας και Laser το οποίο μαζί με το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης το οποίο ήδη υπάρχει, αποτελούν άξονα εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας. Μεταξύ των πολυδιάστατων σημαντικών θετικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη της μικρο-οικονομίας του τόπου, βρίσκεται και η ανάπτυξη του επιστημονικού τουρισμού μέσω διεθνών εντατικών θερινών σχολείων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ήδη λειτουργεί το master “Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές) και διεθνών συνεδρίων, τα οποία σε συνδυασμό με το «κέντρο επιστημονικής κουλτούρας» μπορούν να μετατρέψουν την πόλη του Ρεθύμνου σε διεθνές πόλο επιστήμης και καινοτομίας με προφανή οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη τόσο μέσω επιστημονικού τουρισμού όσο και μέσω της ανάπτυξης μικρομεσαίων εταιριών τεχνολογικής καινοτομίας.

 

12) Στο Τεύχος 10 σελ.28-29 (Β6), στο χάρτη 1 και αλλού να προστεθεί στα τοπόσημα διεθνούς ενδιαφέροντος το Φρούριο Φορτέτζας και η Ελεύθερνα και η Μονή Αρκαδίου.

 

13) Στο Τεύχος 10 σελ.28-29 (Β6), στο χάρτη 1 και αλλού να προστεθεί στα τοπόσημα εθνικού ενδιαφέροντος η περιοχή της Αρχαίας Λάππας, το Φαράγγι Πετρέ (Αλώνες-Αργυρούπολη) με την ευρύτερη περιοχή, Το Υστερομινωικό Νεκροταφείο Αρμένων, η ευρύτερη περιοχή της Μονής Αρκαδίου, το σύμπλεγμα σπηλαιωδών περιοχών Γερανίου, τα Φαράγγια: Μύλων, Πρασσιανό, Βεδέρων.

 

14) Να γίνει σημαντική αναφορά ως πρώτη προτεραιότητα στην ανάγκη για εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας υγρών λυμάτων(compact) στους οικισμούς της Περιφέρειας που δεν διαθέτουν μέχρι σήμερα.

 

15) Θεωρούμε ότι ο χώρος και ως δομημένο ως φυσικό περιβάλλον χρήζει προστασίας από την εγκατάσταση και διέλευση των δικτύων κοινής ωφέλειας, όπως η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται να υπογειοποιείται, κατά προτεραιότητα σε περιοχές ειδικής προστασίας όπως παράκτιες ζώνες, Natura 2000, βιότοπους, κοντά σε φαράγγια σε χαρακτηρισμένο εθνικό, επαρχιακό, κύριο δημοτικό οδικό δίκτυο, καθώς και στο δομημένο περιβάλλον που έχει χαρακτηριστεί ως μνημειακό, παραδοσιακό, διατηρητέο, όπως και παραλιακούς οικισμους.

 

14) Στον χάρτη Α.2.1.β.1-11 και αλλού, ο Άγιος Γεώργιος Τ.Κ. Αρμένων ΔΕΝ είναι παραδοσιακός οικισμός. Παραδοσιακός είναι ο Άγιος Γεώργιος Τ.Κ.Ζουριδίου (σωστό).

 

15) Στον χάρτη Π2α_250_1114 δεν έχουν ενσωματωθεί η ΖΟΕ Επισκοπής-Κουρνά και στη ΖΟΕ Ρεθύμνου η περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου Σωματά-Αρμένων.

 

16) Στο Χάρτη 1 να προστεθούν οι αρχαιολογικοί χώροι Σωματά Αρμένων, Αργυρούπολης, Βρύσινα, Γερανίου, κ.α.

 

17)Στο Τεύχος 10 σελ.39 και όπου αλλού απαιτείται, θα πρέπει να προστεθεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης.

 

18) Στο Τεύχος 7 σελ.81 και όπου αλλού απαιτείται, θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα εξής: Αρχαιολογικά Μουσεία Ρέθυμνο + Ελεύθερνα, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Διεθνές κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας Αρβελέρ, Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (Αμνάτος), έδρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φάλκονας», Πολεμικό Μουσείο (Χρωμοναστήρι), Λαογραφικό Μουσείο (Ρέθυμνο), Μουσείο Ελιάς και η Παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων και το Γυμνάσιο/Λύκειο Ατσιποπούλου και Γυμνάσιο/Λύκειο Σταυρωμένου-Σφακακίου (και όχι του Άδελε).

 

19) Στο Τεύχος 10 σελ.22 να προστεθεί η λέξη «μεσογειακής» στο Ρέθυμνο.

 

20) Να προβλεφθεί η χρήση υδατοδρομίου στο Λιμάνι Ρεθύμνου. Υπάρχει χωροθέτηση και μελέτη περιβαλλοντικών όρων για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας υδατοδρομίου πίσω από τον Αιγυπτιακό Φάρο, εντός του εμπορικού λιμένα Ρεθύμνου. Για το λιμενίσκο Σκαλέτας να προβλεφθεί ως αλιευτικό καταφύγιο, σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες και εγκρίσεις του προς εκτέλεση έργου.

 

21) Να προβλεφθεί χώρος ελικοδρομίου στη περιοχή των αθλητικών εγκαταστάσεων στου Γάλλου.

 

22) Στον χάρτη Π2α_250_1114 να επεκταθεί η παράκτια ζώνη ήπιας οικιστικής ανάπτυξης τόσο νοτιότερα όσο και βορειότερα μέχρι την παράκτια ζώνη αστικών δραστηριοτήτων κλπ αλλά και να φτάσει ως την περιοχή ανατολικά του Βρύσινα και γύρω από αυτόν.

 

23) Στο Τεύχος 10 σελ.34 στους Δευτερεύοντες πόλους να προστεθούν οι οικισμοί Επισκοπή, Σφακάκι-Σταυρωμένος.

 

24) Στο Τεύχος 10 σελ.35 να προστεθεί στο πολύπολο Τ.10 σ.35 ο Άξονας Σταυρωμένος - Ελεύθερνα.

 

25) Στο Τεύχος 10 σ.35 να αφαιρεθεί ο οικισμός Αθάνατος από το σημείο 12.

 

26) Στο Τεύχος 10 σ.35 να προστεθεί ο Περιφερειακός δρόμος Βρύσινα με διαδρομή «Χρομοναστήρι-Αρμένοι-Μύρθιος-Πρασσές»

 

27) Στο Χάρτη 1 να προστεθεί η παράκτια περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης να χαρακτηριστεί και ως ιδιαιτέρως υποβαθμισμένων τοπίων και υψηλής επισκεψιμότητας.

 

28) Να προστεθεί στο χάρτη Α2, Π1 και όπου αλλού απαιτείται και να γίνει ακτοπλοϊκή σύνδεση Αθήνας (Πειραιά)-Ρέθυμνο.

 

29) Στο χάρτη Π1 και όπου αλλού απαιτείται, να προστεθούν οι οδικοί άξονες Σούδα-Αεροδρόμιο και Άγιοι Δέκα-Καστέλλι Πεδιάδος και να αναβαθμιστούν.

 

30) Να προστεθούν στους χάρτες οι σημαντικοί Επαρχιακές Οδοί και ο Περιφερειακός Βρύσινα ως οδικό δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας (πρωτεύον-δευτερεύον).

 

31) Να προστεθεί, όπου απαιτείται και κρίνεται σκόπιμο, ότι ο Δήμος Ρεθύμνης έχει προσχωρήσει: 1) στο σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors), 2) στο Δίκτυο Αναφοράς για τις Ευρωπαϊκές Βιώσιμές Πόλεις (RFSC), 3) στο Δίκτυο Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή (Mayors Adapt).

 

32) Θεωρουμε ότι ο χαρακτηρισμός ως κορεσμένη περιοχή για εγκατάσταση τουριστικών καταλυμάτων δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα τουλαχιστον στα βορεια όρια του Δ. Ρεθύμνου ειδικα για την κατηγοριοποίηση των 4 και 5 αστέρων καταλύματα.

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)