30/03/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 10 (συνεδρίαση 03/04/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 10

Ρέθυμνο 30.03.2015

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 03.04.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

2. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

3. Έγκριση της υπ' αρ. 51/15 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης - συμπλήρωσης τιμολόγησης, με προσθήκη νέας κατηγορίας κοινωνικού τιμολογίου.

4. Έγκριση της υπ' αρ. 65/15 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ” περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

5. Οριστική παραλαβή του έργου “ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ” του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

6. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) στην περιοχή “Κουμπέ” του Δήμου Ρεθύμνης.

7. Επιστροφή χρηματικού ποσού από εισπράξεις Φρουρίου Φορτέτζα στο Ταμείο του Δήμου και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου.

8. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

9. Τροποποίηση της αριθ.176/25-02-15 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης πραγματοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2015.

10. Συζήτηση επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρουλά για συμπλήρωση της υπ' αρ. 364/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί παραχώρησης χρήσης του παλαιού Ελαιοτριβείου Μαρουλά.

11. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης στα πλαίσια της αδελφοποίησης της Τ.Κ. Γερανίου Δήμου Ρεθύμνης με την Κοινότητα Γερανίου Κύπρου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)