14/04/15, Έκτακτη ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 11 (συνεδρίαση 15/04/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης : 11

Ρέθυμνο 14.04.15

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Σας παρακαλούμε να έρθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει αύριο 15.04.15, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω επείγον θέμα:

“Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αιγιαλού.”

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για τους εξής λόγους:

α) καθυστέρησε η έκδοση της ΚΥΑ (από 11.02.14 που είχε εκδοθεί πέρυσι εκδόθηκε 07.04.15)

β) έως 31 Μαΐου 2015 οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και την διαδικασία της δημοπράτησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)