11/03/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 7 (συνεδρίαση 16/03/2016, ώρα 18:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 7

Ρέθυμνο 11.03.2016

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 16.03.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Πιλοτικές δράσεις για αειφόρο κινητικότητα στους Δήμους» (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

3. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου “Σπηλιαριδίων” στο Λατζιμά πλησίον οικισμού Πρίνου Δήμου Ρεθύμνης – ΠΕ Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή κρίσης αισθητικής αρτιότητας για την “Πλατεία και Μνημείο πεσόντων στη μάχη του Ατσιποπούλου κατά την επανάσταση της Θερίσσου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Παράταση σύμβασης καυσίμων (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

12. Τροποποίηση – Παράταση της υπάρχουσας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης, τη ΔΕΔΙΣΑ και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

13. Γνωμοδότηση για διαδρομές τουριστικού τραίνου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

14. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητές κ. Αλεφαντινός).

15. Έγκριση συνδρομών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

16. Έγκριση υποβολής αιτήματος για παραχώρηση από τον ΟΑΕΔ ερειπωμένου κτιρίου ιδιοκτησίας του για πολιτιστική και κοινωνική χρήση (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Εκμίσθωση καταστήματος (Θόλου και Αποθήκης) στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Εκμίσθωση Αναψυκτηρίου στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Έγκριση των υπ' αρ. 56/16 και 73/16 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί απαλλαγής από τροφεία (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

21. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ρεθύμνου” και διακριτικό τίτλο “ΕΠ.Α.Ρ.” (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

22. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων για εκτέλεση υπηρεσίας (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

24. Παραχωρήσεις χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)