25/05/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 15 (συνεδρίαση 28/05/2015, ώρα 14:00)

 Αριθ. Πρόσκλησης 15


Ρέθυμνο 22.05.2015

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 28.05.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας (εισηγητής κ. Λελεδάκης) .

2. Έγκριση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2015 (εισηγητές κ.κ. Σπανουδάκης και Αλεφαντινός).

4. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και εργασιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

8. Τροποποίηση της υπ' αρ. 546/14 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής παραλίας (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

9. Εκποίηση ή μη μηχανήματος (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών δρόμων πόλης Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στην Τ. Κ. Πηγής” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής των έργων α) “Ολοκλήρωση πλατείας οικισμού Όρους Δήμου Ρεθύμνης” και β) “Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρομοναστηρίου Δήμου Ρεθύμνου και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

14. Εκμίσθωση του δημοτικού υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) των 4ων Μαρτύρων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Εκμίσθωση του κυλικείου εντός του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”, του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου του Γάλλου και του κυλικείου αντισφαίρισης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού χώρου Δ.Κ. Ατσιποπούλου στην ALPHA BANK (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Συνέχιση των προγραμμάτων «Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας» (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

18. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητές κ.κ. Σπανουδάκης και Αλεφαντινός).

20. Ανάκληση της υπ' αρ. 305/15 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας “Ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης)

21. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Η.Ρ. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

22. Έγκριση των υπ' αρ. 80/15, 89/15 και 90/15 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους, Καθορισμού τροφείων για τη σχολική περίοδο 2015 – 2016 και Έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας αντίστοιχα (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

23. Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ύψους και τρόπου είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

24. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

25. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

26. Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για τις αιτήσεις τροποποίησης της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

27. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)