23/03/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 07 (συνεδρίαση 28.03.2012, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 7                                                  Ρέθυμνο 23.03.2012

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης


Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 28.03.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Ρεθύμνης για την εκπόνηση μελετών στη λιμενολεκάνη.

2.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Περιβολίων».

3.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για Οργάνωση Δασικής Αναψυχής και κατάθεση σχετικής πρότασης στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

4.Έναρξη διαδικασίας κύρωσης υφιστάμενου δρόμου στην περιοχή «ΚΑΡΑΒΑ» οικισμού Αγίου Μάρκου.

5.Αναμόρφωση πιστώσεων υποέργων και διάθεση υπολοίπου με υποβολή πρότασης του έργου «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων» Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά.

6.Υποβολή πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Μουσείο Επαυξημένης Πραγματικότητας» στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρος.

7.Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. περί χρηματοδότησης διετούς προγράμματος δράσης.

8.Έγκριση Επιτροπής παραλαβής ειδών – υλικών ΕΚΠΟΤΑ για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό Εκτυπώσεων για το έτος 2012.

9.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του υποέργου «Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και λειτουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»

10.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

11.Τρόπος εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

12.Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργων.

13.Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

14.Παραχώρηση χώρου της Τ.Κ. Άδελε για κοινωφελή εγκατάσταση της ΔΕΥΑΡ.

15.Έγκριση της 42/12 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.

16.Έγκριση αποφάσεων του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

17.Συμμετοχή του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στη Δημόσια Διαβούλευση για Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Πολιτών Τρίτων Χωρών.

18.Είσπραξη οφειλών που προέρχονται από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.

19.Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

20.Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

21.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης

22.Εξέταση αιτήματος για αύξηση δόσεων τμηματικής καταβολής οφειλών.

23. Διαγραφές ή μη βεβαιωμένων οφειλών και προσαυξήσεων.

24.Απαλλαγή ή μη από καταβολή προστίμου τροχονομικών παραβάσεων.

25.Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

26.Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.

27.Έγκριση αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών περί έγκρισης απολογισμού οικ. Έτους 2011.

28.Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

29.Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)