23/12/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 24 (συνεδρίαση 28.12.2011, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 24                                                 Ρέθυμνο 23.12.2011

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 28.12.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

2. Έγκριση λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Ρεθύμνης, αριθμού αδειών επαγγελματιών – πωλητών – παραγωγών, καθορισμός ειδών πώλησης, όροι – προϋποθέσεις και ωράριο λειτουργίας τους.

3. Έγκριση της 210/11 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

4. Διάθεση χρημάτων από την πώληση των μηχανημάτων του Ελαιουργείου Μαρουλά.

5. Τροποποίηση της 909/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων.

6. Έγκριση της 17/11 απόφασης του ΔΑΟΡ περί έγκρισης απολογισμού οικ. Έτους 2011.

7. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών περί έγκρισης απολογισμού 2011.

8. Παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Μικρασιατών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

9. Παράταση χρόνου ταφής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)