31/05/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 14 (συνεδρίαση 05.06.2012, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 14                                                  Ρέθυμνο 31.05.2012

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 05.06.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην παλιά πόλη Ρεθύμνου.

2. Κανονισμός λειτουργίας πάρκιγκ του Δημοτικού χώρου της οδού Γιαμπουδάκη.

3. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού καθαριότητας.

4. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και κλείσιμο ήδη υπάρχοντος.

5. Επαναβεβαίωση και διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών που αφορούν πρόστιμα αναλογούντα σε κύρια οφειλή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.

6. Καθορισμός τιμής για την μίσθωση αιγιαλού των παραλιακών ξενοδοχείων για το έτος 2012.

7. Αίτημα της εταιρείας “Κτήμα Γιαννούλη Α.Ε.” για μείωση μισθώματος από την εκμίσθωση των σφαγείων Δήμου Ρεθύμνης.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

9. Οριοθέτηση ρέματος στο όριο Αδελιανού και Πηγιανού κάμπου.

10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργων.

11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και έγκρισης μελετών.

12. Παραχώρηση Δημοτικού Κήπου για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)