30/12/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 25 (συνεδρίαση 04.01.2012, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 25                                                   Ρέθυμνο 30.12.2011

 

 Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 04.01.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού έτους 2012

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)