30/07/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 04.08.2010, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 30.07.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 12

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 04.08.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της οριστικής μελέτης «Διαμόρφωση – αναβάθμιση Δυτικής παραλιακής ζώνης Ρεθύμνου».

2. Λήψη απόφασης για έγκριση α΄ τμήματος της μελέτης εφαρμογής «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη – Κριάρη»

3. Έγκριση έκδοσης Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) Τροποποίηση της 8/08 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί απαγόρευσης καταλήψεως του χώρου της πλατείας στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, β) Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου, γ) Καθορισμό χώρου επί της οδού Γιαμπουδάκη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, δ) Καθορισμός χώρων για τοποθέτηση σταντ για δωρεάν διανομή εφημερίδας, ε) Τροποποίηση ή μη της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην Παλιά Πόλη Ρεύμνου, στ) Μονοδρόμηση της οδού Τραπεζούντος στον Τσεσμέ, ζ) Χαρακτηρισμό της οδού Ιωνίας από την οδό Αυστραλών Πολεμιστών μέχρι την οδό Μανδηλαρά σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, η) Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της ανατολικής πλευράς της προέκτασης της οδού Δημοκρατίας από τον παλιό ΟΑΕΔ μέχρι το νότιο αδιέξοδο άκρο της.

4. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση μνημείου στην πλατεία Μικρασιατών.

5. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης πυροπροστασίας Δήμου Ρεθύμνου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

6. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης των έργων α)«Διαμόρφωση πλατείας Μητροπόλεως», β) «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Γάλλου» και γ) «Ανακαίνιση και επέκταση του Θεάτρου ΕΡΩΦΙΛΗ στη Φορτέτζα».

7. Λήψη απόφασης για άρση κυκλοφορίας δύο (2) οχημάτων.

8. Λήψη απόφασης για μεταφορά μαθητών με υπηρεσιακά Λεωφορεία Ι.Χ. ιδιοκτησίας του Δήμου Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2010 – 2011.

9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση Δημοτικών βοσκοτόπων Τ.Δ. Μαρουλά για το έτος 2010.

10. Συζήτηση επί προτάσεως δημότη για κατασκευή χάρτη της πόλης του Ρεθύμνου.

11. Λήψη απόφασης για χορήγηση εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

12. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010.

13. Λήψη απόφασης για αλλαγή σκοπού χρηματοδότησης δανείου που σύναψε ο Δήμος Ρεθύμνης με την Εμπορική Τράπεζα.

14. Λήψη απόφασης για διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών που αφορούν πρόστιμα πεζοδρομίων, πρόστιμα καθαριότητας και δικαιώματος βοσκής, τέλη και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών επί των ακαθαρίστων – παρεπιδημούντων εσόδων, οφειλών από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, οφειλών ΤΑΠ, παραβάσεις ΚΟΚ και τέλη χρήσης Δημοτικών Σφαγείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009.

15. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών εισφοράς σε χρήμα.

16. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για ΤΑΠ μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου.

17. Επιχορήγηση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και του ΔΑΟΡ από τακτική οικονομική ενίσχυση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)