26/04/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 10 (συνεδρίαση 30.04.2012, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 10                                               Ρέθυμνο 26.04.2012

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης


 Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 30.04.2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Παρουσίαση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Ρεθύμνης Α΄

Τριμήνου έτους 2012.

2. Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση των έργων α) “Ασφαλτόστρωση κεντρικής αρτηρίας πόλης Ρεθύμνου” και β) «Κατασκευή WC στο κλειστό Γυμναστήριο Ρεθύμνου “Μελίνα Μερκούρη”»

3. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης σε αναπτυξιακή σύμπραξη για την υποβολή πρότασης στα Τοπικά σχέδια για την απασχόληση.

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Βελτίωση – Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δ.Ε. Αρκαδίου” στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 και έγκριση υλοποίησης της πράξης.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη “Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενετικού λιμένα Ρεθύμνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης Λιμένα (Τμήμα από Δελφίνι ως Ενετικό Λιμένα) και έγκριση υλοποίησης της πράξης.

6. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση «Αλώνι» της Τ.Κ. Γερανίου Δ.Ε. Νικ. Φωκά.

7. Παραχώρηση χρήσης τμήματος αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πρινέ, στον Ο. Σ. Κ. Α.Ε., για την κατασκευή χώρου αθλοπαιδειών.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης και διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων και παραστατικών δαπανών.

9. Έγκριση της 55/12 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.

10. Έγκριση της 56/12 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ περί συμπλήρωσης της 31/12 απόφασης του για έγκριση τιμολόγησης των τελών σύνδεσης έτους 2012.

11. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

13. Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2012 και ψήφιση σχετικών δαπανών.

14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργων.

15. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων Δήμου Ρεθύμνης.

16. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής Έργων.

17. Έγκριση πραγματοποίησης μορφωτικής εκδήλωσης από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

18. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

19. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών.

20. Καθορισμός προστίμων παράνομης διαφήμισης.

21. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.

22. Ορισμός υπαλλήλου για διενέργεια ελέγχου τελών παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων σε στοιχεία της Δ.Ο.Υ.

23. Έγκριση καταβολής επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου που ήταν τοποθετημένοι και απασχολήθηκαν κατά το έτος 2011 στο Γραφείο Αλλοδαπών για την εξυπηρέτηση υπηκόων Τρίτων Χωρών.

24. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών περί έγκρισης απολογισμού οικ. Έτους 2011.

25. Έγκριση χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Ρεθύμνης.

26. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

27. Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα Ναυαγίων.

28. Παραχώρηση Δημοτικού Κήπου και πλατείας Μικρασιατών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

29. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στη Δ.Ε. Αρκαδίου και παράταση χρόνου ταφής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)