30/01/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 30.01.2009, ώρα 17:00)

Ρέθυμνο 26.01.2009

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 30.01.2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ορισμός μελών στα διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων, των Σχολικών Επιτροπών και των Επιτροπών του Δήμου.


2. Έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης των ετών 2005, 2006 και 2007.


3. Έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου της Α΄ Φάσης για το έργο «Υποστήριξη του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής Σ.Δ.Ι.Τ. για την δημιουργία χώρων στάθμευσης και Δημαρχιακού Μεγάρου» και εντολή εκπόνησης της Β΄ Φάσης.


4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού δελτίου των πράξεων «Ενιαίο διαδικτυακό Περιβάλλον του Δήμου Ρεθύμνου για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις επιχειρήσεις» και «Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Ρεθύμνου» που έχουν ενταχθεί στα μέτρα 2.2 και μέτρο 2.4 αντίστοιχα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».


5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πλατείας Πρασσών».


6. Λήψη απόφασης για παράταση εργασιών ολοκλήρωσης των έργων α)«Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης βασικών οδικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου», β) «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων - πλατειών (Ανάπλαση πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη)» και γ) «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών».


7. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου.


8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Μουσείο Βελανιδιάς Δ.Δ. Καστέλου».


9. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων του Δήμου.


10. Έγκριση της 2/09 απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης» περί απαλλαγής από την καταβολή τροφείων.


11. Έγκριση ωραρίου εργασίας εργαζομένων στο Γραφείο Νεότητας του Δήμου Ρεθύμνης.


12. Λήψη απόφασης για άδεια λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου μέσα σε υπάρχον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.


13. Εγκρίσεις δαπανών.


14. Ορισμός εκπροσώπου για την επικαιροποίηση των εγγράφων του φακέλου του χρηματιστηριακού κωδικού που τηρεί ο Δήμος στην Εμπορική Τράπεζα.


15. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων.


16. Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους παραχώρησης του Δημοτικού Κήπου για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνιδιών την περίοδο των Χριστουγέννων.


17. Λήψη απόφασης για αγορά τάφου από ιδιώτη στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελακίου.


18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πρασσών στον «Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πρασσών» για πολιτιστικούς σκοπούς.


19. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΡ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)