29/05/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 03.06.2009, ώρα 15:00)

Ρέθυμνο 28.05.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 13

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 03.06.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση για το χώρο διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς της Πέμπτης.
2. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Συνεταιριστικό κεφάλαιο της εταιρείας CRETAN LINES.
3. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης α)για συμπλήρωση του Κανονισμού Δημοτικού Νεκροταφείου και β) για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου..
4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ξηρού Χωριού».
5. Λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης Δημοτικών Έργων.
6. Εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας στο Δήμο Ρεθύμνης για το έτος 2009.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο α) ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου 3,5 τόνους για τις ανάγκες του Οικοδομικού συνεργείου και β) ενός φορτηγού αυτοκινήτου ¾ τόνων ωφέλιμο φορτίο περίπου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων.
8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Μουσείο Βελανιδιάς Δ.Δ. Καστέλλου Δήμου Ρεθύμνου».
9. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης περιπτέρου.
10. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
11. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων.
12. Έγκριση των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών περί εγκρίσεως απολογισμών.
13. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
14. Λήψη απόφασης για διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.
15. Αποδοχές πιστώσεων - τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού - έγκριση όρων Προγραμματικών Συμβάσεων.
16. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)