27/12/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 02.01.2011, ώρα 11:00)

Αριθ. Πρόσκλησης  24                                                               

   Ρέθυμνο 27.12.2010

 

 Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 64 και 74  του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε σε συνεδρίαση στις 02 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Ο  ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)