26/10/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 18 (συνεδρίαση 31.10.2011, ώρα 18:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 18

Ρέθυμνο 26.10.2011

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 31.10.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Άστεγοι Δήμου Ρεθύμνης (Εισηγητής κ. Νίνος)

2. Κοινωνικό παντοπωλείο (Εισηγητής κ. Μαθιουδάκης Κ.).

3. Ερώτηση για τα μέτρα πυροπροστασίας στο Δήμο Ρεθύμνης από τον κ. Βλαστό.

4. Προγραμματική Σύμβαση Γραφείου Παλιάς Πόλης (Εισηγητής κ. Μανουσογιάννης).

5. Αρχεία Δήμου Ρεθύμνης (Εισηγητής κ. Νίνος).

6. Αδέσποτα ζώα (Εισηγητές κ. Νίνος και κ. Μαθιουδάκης Κ.).

7. Ερώτηση για την ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου από τον κ. Σπανουδάκη.

8. Παραλαβή και έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του ΙΤΕ με τίτλο «Ερευνητικό έργο για τη μελέτη και διερεύνηση των επιπτώσεων (άμεσων και έμμεσων) από την εφαρμογή ήπιων μορφών παρεμβάσεων για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, ανατολικά της Μαρίνας Ρεθύμνου».

9. Παραλαβή και έγκριση των Α2 και Α3 φάσεων της Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του ΙΤΕ με τίτλο «Ερευνητικό έργο για την επίλυση του προβλήματος διάβρωσης, την προστασία και ανάπλαση της ακτογραμμής και τη μείωση του προσπίπτοντος κυματισμού, ανατολικά της Μαρίνας Ρεθύμνου».

10. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Master Plan (προκαταρκτική φάση) για τη διαχείριση του θαλάσσιου μετώπου Δ. Ρεθύμνου από το Κουτσολίδι και μέχρι τα ανατολικά όρια του Δήμου (Πλατανέ).

11. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου».

12. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δ. Ρεθύμνης» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβολή της πρότασης.

13. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενετικού λιμένα Ρεθύμνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα (Τμήμα από Δελφίνι έως Ενετικό Λιμένα» και τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.

14. Τροποποίηση της 134/10 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για χωροθέτηση υπόγειου υποσταθμού της ΔΕΗ στην πλατεία Δημαρχείου.

15. Γνωμοδότηση επί ενστάσεων για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην οδό Κωνσταντουδάκη, στο όριο της Π.Ε. Περιβολίων.

16. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

17. Ορισμός εκπροσώπων για τις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων: α) «Ανέγερση βεραφονηπιακού σταθμού Δήμου Αρκαδίου», β) «Αναβάθμιση κεντρικής δημοτικής οδού Άδελε – Αδελιανός Κάμπος» και γ) «Παιδικός σταθμός 30 θέσεων στον οικισμό Επισκοπής Δήμου Λαππαίων».

18. Παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «Γκαργκάνη» της Τ.Κ. Χαρκίων της Δ.Ε. Αρκαδίου.

19. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.

20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

21. Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργων.

22. Μετατόπιση περιπτέρου.

23. Έγκριση αιτήματος του Δήμου Αγίου Βασιλείου περί διάθεσης οχήματος για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.

25. Απαλλαγή ή μη από καταβολή προστίμου.

26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

27. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

28. Έγκριση απολογισμού 2011 Σχολικών Επιτροπών.

29. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στα Ρούστικα.

30. Έγκριση αποζημίωσης συνταξιοδοτηθέντος υπαλλήλου.

31. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου.

32. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)