26/03/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 30.03.2010, ώρα 15:00)

Ρέθυμνο 26.03.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 4

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 30.03.2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνου και της Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργου) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση , διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνου» (Τμήμα από συμβολή της Π.Ε.Ο με την Οδό Κριάρη έως Δυτικό όριο Δήμου Ρεθύμνου) και έγκριση όρων αυτής.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για τις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών και Η/Μ εγκαταστάσεων της μελέτης «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής, τουριστικής υποδομής Δήμου Ρεθύμνης» (Τμήμα από Οδό Κριάρη έως Δυτικό Όριο Δήμου Ρεθύμνου)

3. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής, τουριστικής υποδομής Δήμου Ρεθύμνης» (Τμήμα από Οδό Κριάρη έως Δυτικό Όριο Δήμου Ρεθύμνου) στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθ. Πρωτ. 612/23-02-2010 του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

4. Λήψη απόφασης για τρόπο ανάθεσης εκπόνησης και χρηματοδότησης της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης συνεκτικού τμήματος παραδοσιακών οικισμών Δήμου Ρεθύμνης».

5. Γνωμοδότηση για οριοθέτηση ρέματος στη θέση «ΦΤΕΡΕΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ» κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ. Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης.

6. Γνωμοδότηση υπέρ της οριοθέτησης ρέματος Κριάρη πόλης Ρεθύμνης από πλακοσκεπή οχετό (ΚΧ 120Β) έως πέρας σχεδίου πόλης Ρεθύμνης.

7. Λήψη απόφασης για τρόπο ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας (Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας και ΚΑΠΗ)»

8. Λήψη απόφασης για έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη Καινοτόμων τουριστικών διαδραστικών υπηρεσιών με την αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών και τηλεδιαχείρισης φωτισμού στο Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου».

9. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ι. Μητροπόλεως στο ύψος του αριθμού 28 και β) Δημιουργία μιας θέσης στάσης ΑΜΕΑ στην οδό 44ου Συντάγματος.

10. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και προμηθειών.

11. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΙΙ».

12. Λήψη απόφασης για αποζημίωση δημότη λόγω πράξης εφαρμογής.

13. Αναπροσαρμογή τελών στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ λόγω αύξησης του ΦΠΑ.

14. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου.

15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για παράταση προθεσμίας υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3801/09.

16. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση και μετατόπιση περιπτέρου.

17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

18. Αποδοχή χορηγίας για το Καρναβάλι 2010.

19. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ ο «ΙΚΑΡΟΣ».

20. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για διοργάνωση εκδήλωσης.

21. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

22. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)