24/11/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 23 (συνεδρίαση 25/11/2014, ώρα 14:00)

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.11.2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Παραλαβή και έγκριση των μελετών α) “Τοπογραφική αποτύπωση των οδών: Μαρκέλλου, Αξού, Μικρασιατών και Δημοκρατίας της πόλης Ρεθύμνου”, β) “Αναβάθμιση δημοτικών οδών Τοπικού Διαμερίσματος Σκουλουφίων” και γ) “Εφαρμογή γραμμών αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή ζώνη του πρώην Δήμου Αρκαδίου”.

2. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. Έργων.

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.

4. Γνωμοδότηση για την υπαγωγή του έργου κατασκευής Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου από Κτηνοτροφικά Απόβλητα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα JESSICA Κρήτης και επιβεβαίωση ότι το έργο εντάσσεται σε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) ή περιοχή ΟΣΑΑ.

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων πόλης”.

6. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

7. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.

8. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

9. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης.

10. Παράταση χρόνου ταφής.

11. Αλλαγή ημερών λειτουργίας επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)