24/11/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29.11.2010, ώρα 19:30)

Ρέθυμνο 24.11.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 21

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 29.11.2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για α)Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου στα Τρία Μοναστήρια, β) Οριοθέτηση θέσης στάσης μικρού τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Ίαν Ρος Κάμπελ, στην είσοδο του ξενοδοχείου ΑΝΝΑ, γ) Συμπλήρωση της 51/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων της πόλης που επιτρέπεται η μίσθωση, δ)Τροποποίηση της 25/09 Κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου, ε) Χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ έξω από Εργοθεραπευτήριο στην οδό Ασκούτση 25.

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης «Υποστήριξη του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και νέου Δημαρχιακού Μεγάρου».

3. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη κτιρίου ΚΑΠΗ στο Ο.Τ. 14 Ρεθύμνου και Γεωτεχνική μελέτη για τη θεμελίωση σχολικού συγκροτήματος στο Ρουσσοσπίτι Ρεθύμνου».

4. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη στο ΚΦ122Ε στα πλαίσια του έργου: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση μελετών εφαρμογής για τις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών, Υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων της μελέτης «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής, τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης» (Περιοχή Β –Κ.Χ. 18 Οδοί Δημοκρατίας , Ζυμβρακάκη - Μαρκέλλου ).

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής, τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης» (Τμήμα από Οδό Ε. Δασκαλάκη έως τη συμβολή της ΠΕΟ με επαρχιακή Οδό προς Αρκάδι)

7. Λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

8. Λήψη απόφασης για τρόπο ανάθεσης των μελετών α) «Στατική μελέτη στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας», β) «Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας».

9. Λήψη απόφασης για παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΝΑΡ για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης».

10. Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΝΑΡ για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής συλλογής ομβρίων στον οικισμό Χρωμοναστηρίου Δήμου Ρεθύμνης».

11. Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΝΑΡ για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κουρμούλη)».

12. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κουρμούλη)» στα πλαίσια της πρόσκλησης 42 του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

13. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

14. Λήψη απόφασης για άρση κυκλοφορίας ενός (1) οχήματος.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της πράξης «Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δημότες και το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου».

16. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής έργων και προμηθειών.

17. Λήψη απόφασης για μίσθωση δημοτικών ακινήτων.

18. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.

19. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 και τρόπο εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζόδρομου στο Ο.Τ. 381 στον Κουμπέ».

20. Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού.

21. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου.

22. Έγκριση της 98/10 απόφασης του Δ.Σ. των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρεθύμνης.

23. Τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στις Σχολικές Επιτροπές του Νηπιαγωγείου Πλατανιά και 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης.

24. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)