24/02/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 05 (συνεδρίαση 01.03.2012, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 5                                            Ρέθυμνο 24.02.2012

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 01.03.2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Παρουσίαση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2011.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα οδού Κουρμούλη) και έγκριση υλοποίησης της πράξης.

3. Γνωμοδότηση για την ίδρυση, λειτουργία, προαγωγή και υποβιβασμό σχολικών μονάδων του Δήμου Ρεθύμνης.

4. Γνωμοδότηση για την μετονομασία του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 5ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών περί έγκρισης απολογισμού οικ. Έτους 2011.

6. Yποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και διαχειριστικής επάρκειας του Δ. Ρεθύμνης για υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων».

7. Yποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και έγκριση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

8. Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης σε αναπτυξιακή σύμπραξη και υποβολή της πρότασης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».

9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012.

10. Ανανέωση Σύμβασης με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

11. Έγκριση της 31/12 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί τιμολόγησης των τελών σύνδεσης έτους 2012.

12. Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην περιοχή Μισσιρίων.

13. Έγκριση της 12/12 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

14. Τρόπος εκτέλεσης έργων και μελετών.

15. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων .

16. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης έργων και μελετών.

17. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

18. Αλλαγή μελετητή στη μελέτη «Διαμόρφωση Αναβάθμιση Δυτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύμνου».

19. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Αραβικού Φροντιστηρίου.

20. Έγκριση χορήγησης αδειών για την άσκηση α) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Νομό Ρεθύμνης και β) υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Ρεθύμνης.

21. Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές.

22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών.

23. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό.

24. Αγορά ακινήτου στο Ξηρό Χωριό.

25. Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

26. Εξέταση αιτημάτων για αύξηση του αριθμού δόσεων τμηματικής καταβολής οφειλών.

27. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

28. Διαγραφές ή μη βεβαιωμένων εσόδων, οφειλών και προσαυξήσεων.

29. Απαλλαγή ή μη από καταβολή προστίμου τροχονομικών παραβάσεων.

30. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 909/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής βεβαιωμένων εσόδων.

31. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στη Δ.Ε. Αρκαδίου.

32. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)