24/02/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 28.02.2011, ώρα 18:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 3                                                                                            Ρέθυμνο 24.02.2011

 

 Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 28.02.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

3. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και τακτοποίηση Νομικών Προσώπων του Δήμου.

4. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του Δήμου.

5. Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου και ορισμός μελών σε διάφορες Επιτροπές.

6. Ορισμός υπαλλήλων για διενέργεια ελέγχου Τελών Παρεπιδημούντων και Τελών επί των Ακαθαρίστων σε στοιχεία της ΔΟΥ.

7. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

8. Έγκριση των αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου περί έγκρισης απολογισμού οικ. Έτους 2010.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

09 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)