19/09/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 23/09/2013, ώρα 18:00)

 Αριθ.Πρόσκλησης 27                                                        Ρέθυμνο 19.09.2013

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 23.09.2013 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2014.
 2. Έγκριση της Β΄ φάσης της προμελέτης με τίτλο “Διαμόρφωση – Αναβάθμιση δυτικής παραλιακής ζώνης Ρεθύμνου” και έγκριση του προϋπολογισμού αυτής.
 3. Αλλαγή Οργανισμού Ποιοτικού Ελέγχου στο έργο “Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δ.Ε. Αρκαδίου”
 4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών.
 5. Εκποίηση ξύλων από βελανιδιά και ελιά στο οικόπεδο ανέγερσης του Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου.
 6. Αναδιατύπωση της 183/13 απόφασης ΔΣ περί τροποποίησης  του σχεδίου πόλης στην Π.Ε. Μασταμπά Καλλιθέα στα Κ.Χ. 481Α και Κ.Φ. 489Α.
 7. Χορήγηση παράτασης έργων.
 8. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.
 9. Αποδοχή πιστώσεων, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 10. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 11. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων, εργασιών.
 13. Παραχώρηση χρήσης του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού της Πλατείας Μικρασιατών στην ΚΕΔΗΡ.
 14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την εκκαθάριση των παλαιών αρχείων.
 15. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Κήπου για εκδήλωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)