23/08/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 21 (συνεδρίαση 28.08.2012, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 21                                           Ρέθυμνο 23.08.2012

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 28.08.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Δήμου Ρεθύμνης.

2. Συζήτηση για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

4. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης.

5. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

6. Έγκριση απολογισμού έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7. Έγκριση της 448/12 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού εκ νέου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού της παροχή Καθαριότητας – Οδοκαθαρισμού στο Δήμο Ρεθύμνης.

8. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στην περιοχή του Πηγιανού Κάμπου.

9. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης” έτους 2013 και ορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης έργων.

11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και προσαυξήσεων.

12. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)