23/07/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 27.07.2009, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 23.07.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 15

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 27.07.2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς της Πέμπτης.

2. Έγκριση α΄ φάσης (στρατηγικός σχεδιασμός) του επιχειρησιακού σχεδίου 2009 – 2010 του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Ενημέρωση για την προμήθεια «Διαμόρφωση – αναβάθμιση Δυτικής Παραλιακής ζώνης Ρεθύμνου» από εκπρόσωπο της σύμπραξης μελετητών.

4. Λήψη απόφασης για τη σύσταση φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

5. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Πόλης.

6. Λήψη απόφασης επί εισηγήσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής για συμβιβαστική επίλυση διαφορών (αποζημιώσεις λόγω χρήσης ακινήτων).

7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Εικαστικών και Θεάτρου Ρεθύμνου.

8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. 26 στην Καλλιθέα Ρεθύμνου.

9. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων κατά της 30/08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. 324.

10. Συζήτηση επί αιτήματος για άρση καταπάτησης ανταλλάξιμου δρόμου στη θέση Δρακόνι Τσεσμέ.

11. Λήψη απόφασης για μετατόπιση ή μη περιπτέρου.

12. Λήψη απόφασης για καθορισμό μισθωμάτων ακτής για τα παραλιακά ξενοδοχεία.

13. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για: α) «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην ανατολική πλευρά της οδού Ερατούς», β) «Περιορισμός κίνησης μεγάλων οχημάτων σε διάφορα σημεία της παραλιακής ζώνης», γ) «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μαρκέλλου», δ) «Κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και ορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στην περιοχή Κιουλούμπαση» και ε) «Οριοθέτηση στάσης τουριστικού λεωφορείου έξω από το ξενοδοχείο Theartemis Palace.

14. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση των Προμηθειών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά)».

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση Δημοτικών Βοσκοτόπων για το έτος 2009.

16. Έγκριση: α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. Εργασιών του έργου «Κοινοτική – Αγροτική οδοποιία υποέργο 2» και β) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. Εργασιών του έργου «Δρόμος Φωτεινού – Μπαλέ».

17. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων.

18. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση αδειών εκμεταλλεύσεως περιπτέρων.

19. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

20. Λήψη απόφασης για καθιέρωση ημέρας των Υπαλλήλων Καθαριότητας.

21. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας στολών, δερματίνων ειδών και υποδημάτων για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

22. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.

23. Λήψη απόφασης για αποδοχές επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού.

24. Λήψη απόφασης για ανάκληση παραχώρησης οικογενειακών τάφων.

25. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για στέγαση της εταιρείας Νόσου Αλτσχαϊμερ και Συναφών Διαταραχών Νομού Ρεθύμνου.

26. Λήψη απόφασης επί γνωμοδοτήσεων του Τοπικού Συμβουλίου Αρμένων σχετικά με οφειλές δημοτών για άρδευση.

27. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου.

28. Λήψη απόφασης για παράταση πληρωμής 1ης δόσης δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου.

29. Λήψη απόφασης για απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής από οφειλή λόγω πράξης εφαρμογής.

30. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

31. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για Τ.Α.Π. μη Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων.

32. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

33. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)