17/06/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 11 (συνεδρίαση 22.06.2011, ώρα 18:00)

 Αριθ. Πρόσκλησης  11                                               Ρέθυμνο 17.06.2011

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που  θα γίνει στις  22.06.2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση  για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ρεθύμνου – Πειραιά.
 2. Λήψη απόφασης για τρόπο ανάθεσης της μελέτης «Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Ρεθύμνου».
 3. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη ανάπλασης – διαμόρφωσης παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού μουσείου».
 4. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Κυκλοφοριακή και λειτουργική αξιολόγηση προσπελασιμότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρεθύμνης».
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης και υπογραφή κειμένου συνεργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κρήτης.
 6. Λήψη απόφασης για την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ και στις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων και Νικ. Φωκά.
 7. Έγκριση παραχώρησης χώρων, μηχανημάτων και φορτηγού αυτοκινήτου Δήμου Ρεθύμνης προς ΔΕΥΑΡ.
 8. Έγκριση της 82/11 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.
 9. Τρόπος εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2011.
 10. Καθορισμός τιμής ενοικιάσεως αιγιαλού για παραλιακά ξενοδοχεία.
 11. Λήψη απόφασης για λύση των συμβάσεων για την εκπόνηση των μελετών Μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Τοπικών Διαμερισμάτων Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά.
 12. Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.
 13. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης έργων.
 14.  Λήψη απόφασης για αποδοχή οικονομικής στήριξης αναφορικά με τα αποτελέσματα του έργου ανακύκλωσης 2010.
 15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης περιβάλλοντα χώρου Νηπιαγωγείου Γωνιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γωνιάς και έγκριση εκτέλεσης εργασιών.
 16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης της δυτικής αίθουσας του κτιρίου «ΣΤΡΑΤΩΝΑ» Αγίου Κωνσταντίνου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου.
 17. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.
 18. Τροποποίηση προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
 19. Χορήγηση εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
 20. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. 
 21. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.
 22. Διαγραφή βεβαιωμένου εσόδου.
 23. Έγκριση της 1/11 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής του Γυμνασίου Αργυρούπολης περί απολογισμού οικ. Έτους 2010.
 24. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κληρονόμους αποθανόντος υπαλλήλου που εργαζόταν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
 25. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 17/11 και 19/11 αποφάσεων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρεθύμνης.
 26. Ορισμός εκπροσώπου στην αρμόδια Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
 27. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οικογενειακών τάφων.
 28. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση Εκδηλώσεων.
 29. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της Πλατείας Μικρασιατών για την αναπαράσταση του εθίμου του Κλήδονα από το Λύκειο Ελληνίδων.
 30. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)