22/05/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 27.05.2009, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 22.05.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 12

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 27.05.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση για το χώρο διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς της Πέμπτης.
2. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το πνεύμα του αθλητισμού και του πολιτισμού.
3. Έγκριση της 67/09 απόφασης του ΔΣ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρεθύμνης για δικαίωμα εγγραφής - επανεγγραφής παιδιών και καταβολή τροφείων για το έτος 2009 - 2010.
4. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης α) για τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης και β) τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικού Νεκροταφείου.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Ρεθύμνου» στα πλαίσια της πρόσκλησης 195 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ειδικότερα στο μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης».
6. Λήψη απόφασης για εγγραφή στην τράπεζα πληροφοριών της ΔήμοςΝΕΤ.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για αποζημίωση λόγω πράξης εφαρμογής.
8. Έγκριση του α)1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Π.Κ.Ν.Τ. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων», του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δρόμος Φωτεινού - Μπαλέ».
9. Λήψη απόφασης για παράταση εργασιών ολοκλήρωσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης βασικών οδικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου».
10. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Συνεταιριστικό κεφάλαιο της εταιρείας CRETAN LINES.
11. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 271/09 απόφασης περί συγκρότησης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου.
12. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 756/07 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων.
14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου μέσα σε υπάρχον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
15. Έγκριση προγράμματος και μελέτης προϋπολογισμού Αναγεννησιακού Φεστιβάλ 2009.
16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού.
17. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
18. Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για ρύθμιση οφειλών.
19. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο πρόγραμμα «Οργάνωση επισκέψεων παιδιών και νέων αποδήμων στην Ελλάδα» για το 2009.
20. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ξηρού Χωριού».
21. Λήψη απόφασης για διάθεση χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή.
22. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων για διανομή έντυπου υλικού.
23. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για διοργάνωση εκδήλωσης από πολιτικό κόμμα.
24. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών στη Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - 1ου ΣΕΚ.
25. Έγκριση μετακινήσεων Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
26. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)