06/05/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 11.05.2009, ώρα 18:00)

Ρέθυμνο 22.04.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 10

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 27.03.2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για ρυθμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους της Παλιάς Πόλης λόγω έργων.

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του ορίου αλλαγής συντελεστή δόμησης σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο του 1965 (δυτικό όριο).

3. Λήψη απόφασης επί εντάσεων κατά της 775/07 απόφασης του Δ.Σ. περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Παπούρα Μισσιρίων και δημιουργία Κοινωφελούς Χώρου για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου.

4. Λήψη απόφασης για τρόπο ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας: «Έλεγχος πληρότητας μελετών για προς ένταξη έργα στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013».

5. Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών ECO - ELASTIKA και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης και την ΕΚΑΡ για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

8. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου στη Φορτέτζα και καταστήματος στο Γ΄ Συγκρότημα Εργατικών Κατοικίων στον Κουμπέ.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Διάφορες τοπογραφικές αποτυπώσεις».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Γεωλογική μελέτη για το έργο: Οδική σύνδεση οδού Μοάτσου με Ν.Ε.Ο. & Περιφερειακή οδό, μέσω της προέκτασης της οδού Δημοκρατίας (Καμαράκι) - Ρέθυμνο».

11. Συζήτηση επί ερωτήματος Δημοτικών Συμβούλων για πραγματοποίηση συναυλίας στην Παλιά Πόλη.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Δρόμοι Περιβολίων (2008).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού Δημοτικής Πινακοθήκης Λ. Κανακάκη».

15. Έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δρόμοι Καλλιθέας - Μασταμπά (2007)», β) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Τάπητα γηπέδου Αρμένων», γ) Αποκατάσταση προς χρήση δύο οικοδομημάτων στην οδό Αρκαδίου 48 - 50», δ) του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ολοκλήρωση βασικών οδικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου» και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Έργα ανάπλασης Οικισμών Δήμου Ρεθύμνης».

16. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».

17. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων.

19. Λήψη απόφασης για ανάκληση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων.

20. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

21. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων που προέρχονται από πληρωμή τελών παρεπιδημούντων.

22. Λήψη απόφασης για διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσών που αφορούν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών επί των ακαθαρίστων - παρεπιδημούντων εσόδων και πρόστιμα πεζοδρομίων.

23. Λήψη απόφασης για διαγραφή μέρους οφειλής από πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

24. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

25. Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού.

26. Έγκριση ανάθεσης εργασίας: α)για την πραγματοποίηση συναυλίας της Πειραματικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Δήμου Ρεθύμνης στον Άγ. Μάρκο του Δήμου Ηρακλείου στα πλαίσια ανταλλαγής Δήμων και β) για τοδημιουργικό του Φεστιβάλ Κρητικού Κρασιού και Παραδοσιακών Προϊόντων.

27. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 174/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση της Επιτροπής Καρναβαλιού.

28. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

29. Έγκριση μετακινήσεων Δημοτικών Συμβούλων.

30. Έγκριση δαπανών εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικών Υπαλλήλων που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

31. Έγκριση της 17/09 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΟΡ με την οποία εγκρίνει τον Ταμιακό Απολογισμό οικονομικού έτους 2008.

32. Έγκριση της 65/09 απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Φιλαρμονικής - Δημοτικού Ωδείου» για τροποποίηση της συστατικής του πράξης.

33. Έγκριση της 13/09 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ για είσπραξη τροφείων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Παλιάς Πόλης και Αρμένων και στο ΚΔΑΠ.

34. Λήψη απόφασης για χορήγηση εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

35. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στην πλατεία των 4ων Μαρτύρων για διανομή έντυπου υλικού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

05 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)