21/05/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 26.05.2010, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 11.06.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 10

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 26.05.2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση πρότασης Δήμου Ρεθύμνης για το Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη».

2. Λήψη απόφασης για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στην ιδιοκτησία ΧΕΝ στην περιοχή Τιμίου Σταυρού.

3. Έγκριση της 26/10 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί συμπλήρωσης τιμολόγησης έτους 2010.

4. Έγκριση της 57/10 απόφασης του ΔΣ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρεθύμνης για εγγραφές και επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2010 – 2011.

5. Λήψη απόφασης για τρόπο ανάθεσης των μελετών: α)«Περιβαλλοντική και Γεωλογική μελέτη του δρόμου Δρυγιαδέ» και β) Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου».

6. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για συντήρηση και αναβάθμιση της Διαδικτυακής Πύλης και του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.

7. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με την Εμπορική Τράπεζα για παροχή στους δημότες Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών.

8. Λήψη απόφασης για παράταση εργασιών ολοκλήρωσης των έργων α)«Διαμόρφωση Κεντρικής πλατείας Γάλλου» και β) «Ανακαίνιση και επέκταση του Θεάτρου Ερωφίλη στη Φορτέτζα».

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δρόμοι Αγίου Νικολάου – Κουμπέ (2005)».

10. Συζήτηση επί αιτήματος της ΕΠΣΡ για την ένταξη του Συστήματος Προληπτικού Ελέγχου της Αγωνιστικής Ικανότητας των ποδοσφαιριστών στο Δημοτικό Ιατρείο.

11. Γνωμοδότηση για εκμίσθωση άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

12. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

13. Λήψη απόφασης για αποζημίωση δημοτών λόγω ρυμοτομίας.

14. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων και μελετών υπό εξέλιξη.

15. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθέντος υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.

16. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Δήμου.

17. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

18. Λήψη απόφασης για χορήγηση λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου μέσα σε υπάρχον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

19. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010.

20. Λήψη απόφασης για εγγραφή στην τράπεζα πληροφοριών της Δήμος ΝΕΤ.

21. Έγκριση των αποφάσεων των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών περί έγκρισης του απολογισμού οικ. Έτους 2009.

22. Λήψη απόφασης για μίσθωση του θόλου στο Φρούριο της Φορτέτζας και της συνεχόμενης αποθήκης.

23. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για: α) Χαρακτηρισμό της οδού Ιδομενέως ως ήπιας κυκλοφορίας, β) Παραχώρηση χώρου επί της οδού Γιαμπουδάκη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, γ) Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης στην είσοδο του Νομαρχιακού Μεγάρου, δ) Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση σταντ για δωρεάν διανομή εφημερίδας, ε) Δημιουργία δύο θέσεων ΑΜΕΑ στην πλατεία Ορφανοτροφείου, στ) Δρομολόγια των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνης και Ηρακλείου – Λασιθίου, ζ) Διακοπή κυκλοφορίας οδού Απ. Αποστολάκη λόγω έργων η) Τροποποίηση της 30/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

24. Καθορισμός προστίμων παράνομης διαφήμισης.

25. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση Δημοτικού Κήπου για διοργάνωση εκδήλωσης.

27. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

28. Έγκριση ταξιδίου κ. Δημάρχου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

09 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)