20/01/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 02 (συνεδρίαση 25.01.2012, ώρα 15:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 2                                                         Ρέθυμνο 20.01.2012

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 25.01.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση των έργων α) «Ασφαλτόστρωση κεντρικής αρτηρίας πόλης Ρεθύμνου», β) «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του Μιναρέ στο Ωδείο» και γ) «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου ανέγερσης μνημείου Μικρασιατών».

2. Παραλαβή και έγκριση των μελετών: α) «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου», β) «Γεωτεχνική μελέτη Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου» και γ) «Γεωτεχνική μελέτη Δημοτικού Σχολείου Γερανίου».

3. Γνωμοδότηση για την προσωρινή οριοθέτηση οικισμών Ελεύθερνας – Αρχαίας Ελεύθερνας.

4. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.

5. Έγκριση αποφάσεων του Ν.Π. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» περί έγκριση προϋπολογισμού 2012 και απολογισμού 2011.

6. Έγκριση αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων.

7. Έγκριση απολογισμών οικ. Έτους 2010 των τέως Δήμων Νικ. Φωκά και Λαππαίων.

8. Αντικατάσταση μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

9. Καθορισμός ανώτατου αριθμού των αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων που θα χορηγηθούν το έτος 2012 για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Ρεθύμνης

10. Τρόπος εκτέλεσης έργων.

11. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης έργων και μελετών.

12. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

14. Μίσθωση αναψυκτηρίου στο Ενετικό Φρούριο στη Φορτέτζα.

15. Έγκριση της 78/11 απόφασης της ΚΕΔΗΡ περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών.

16. Διεύρυνση ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων που εργάζονται στις Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

17. Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2012 των υπαλλήλων του Δήμου.

18. Διαγραφές ή μη βεβαιωμένων οφειλών και προσαυξήσεων.

19. Απαλλαγή ή μη από καταβολή προστίμου τροχονομικών παραβάσεων.

20. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.

21. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών περί έγκρισης απολογισμού έτους 2011.

22. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών του Δήμου Ρεθύμνης.

23. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών

24. Ορισμός εκπροσώπων σε Επιτροπές και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών - Υπηρεσιών.

25. Έγκριση της 192/11 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» περί απαλλαγής – μείωσης τροφείων.

26. Συνδρομή του Δήμου σε εφημερίδες – περιοδικά και σε τράπεζα πληροφοριών

27. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)