19/12/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 22 (συνεδρίαση 23.12.2011, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 22                                                 Ρέθυμνο 19.12.2011

 

 Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 23.12.2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2012

2. Διαγραφές Βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών

3. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

4. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)