16/10/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 20.10.2009, ώρα 15:00)

Ρέθυμνο 16.10.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 20

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 20.10.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση για τη Λαϊκή Αγορά της Πέμπτης.

2. Ωράριο χρήσης μουσικών οργάνων από τα καταστήματα.

3. Λήψη απόφασης για συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου.

4. Λήψη απόφασης για αναγνώριση τμήματος της οδού Καντανολέοντος ως προϋφιστάμενη του έτους 1923.

5. Έγκριση τροποποίησης – επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην Π.Ε. Περιβολίων (διόρθωση ανατολικού ορίου).

6. Λήψη απόφασης για τον τρόπο ανάθεσης της μελέτης «Κυκλοφοριακή και λειτουργική αξιολόγηση προσπελασιμότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρεθύμνης.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης «Ξηρόκαμπου Αρμένων» Ν. Ρεθύμνης.

8. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση οδού Μάχης Κρήτης από Κουτσολίδι έως Ξεροκάμαρο».

9. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση των στατικών μελετών «Παρεμβάσεις στη γέφυρα Πλατανιά» και «Παρεμβάσεις στη γέφυρα Ξηροκάμαρο».

10. Λήψη απόφασης για οριοθέτηση ρέματος στη θέση «ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΕΣ» Ρουσσοσπιτίου Δήμου Ρεθύμνης.

11. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων κατά της 30/08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. 324.

12. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπέδου στην προβλεπόμενη οδό από το ισχύον ρυμοτομικό μεταξύ των Ο.Τ. 433Α και ΚΑ76 (βόρεια της οδού Κιουρί).

13. Λήψη απόφασης για ορισμό θέσεων για τοποθέτηση νέων περιπτέρων.

14. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση περιπτέρων.

15. Έγκριση οριστικών και προσωρινών πρωτοκόλλων παραλαβής έργων και προμηθειών.

16. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για οριοθέτηση θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Παπαναστασίου.

17. Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής για μη παραχώρηση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

18. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Ν.Α. Ρεθύμνης με βάση την κατανομή της ΤΕΔΚ Ν. Ρεθύμνης».

19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου ΣΑΤΑ 2009.

20. Λήψη απόφασης για απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής από οφειλή λόγω πράξης εφαρμογής.

21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Σωματά στον Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Σωματά.

22. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της νέας πλατείας στην Παλιά Πόλη για διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης.

23. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

24. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

25. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

26. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

27. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

28. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων του ΔΣ του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης».

29. Έγκριση των 3/2009 και 4/2009 αποφάσεων του Δ.Σ. της Πειραματικής Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας με τις οποίες ενέκριναν αντίστοιχα τον Ταμειακό Απολογισμό 2008 και τον προϋπολογισμό 2009.

30. Έγκριση των 3/2009 και 4/2009 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Χορωδίας με τις οποίες ενέκριναν αντίστοιχα τον Ταμειακό Απολογισμό 2008 και τον προϋπολογισμό 2009.

31. Τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στις Σχολικές Επιτροπές του 1ου Ειδικού Σχολείου - 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου και του 13ου Νηπιαγωγείου.

32. Έγκριση μετακινήσεως Αντιδημάρχου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)