19/06/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 24.06.2009, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 19.06.2009

Αριθ. Πρόσκλησης 14

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 24.06.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση για το χώρο διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς της Πέμπτης.
2. Ενημέρωση για την προμήθεια «Διαμόρφωση - αναβάθμιση Δυτικής Παραλιακής ζώνης Ρεθύμνου» από εκπρόσωπο της σύμπραξης μελετητών.
3. Λήψη απόφασης για τη σύσταση φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραματικής Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας Ρεθύμνου.
5. Τροποποίηση της 271/09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.
6. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης σε Προγραμματική Σύμβαση με την ΚΕΔΗΡ για έκδοση εγγυητικών.
7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Παραλίας.
8. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στην ανοικτή πρόσκληση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Υποδομές φροντίδας παιδιών».
9. Λήψη απόφασης για ένταξη ή μη του Δήμου Ρεθύμνης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ».
10. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση στην εταιρία CYTA HELLAS άδεια τομής οδοστρώματος και έγκριση για τη διέλευση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνου.
11. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση οδών Κονδυλάκη - Ψυχουντάκη - Καζαντζάκη Δήμου Ρεθύμνου».
12. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. 26 στην Καλλιθέα Ρεθύμνου.
13. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων κατά της 30/08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. 324.
14. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της Εργασίας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
15. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής παραλαβής έργων.
16. Λήψη απόφασης για άρση κυκλοφορίας ενός (1) οχήματος.
17. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α)«Έργα ανάπλασης Οικισμών Δήμου Ρεθύμνης», β) «Δημοτικός φωτισμός τμήματος Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου (Τομέας Β)», γ) Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης βασικών οδικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου» και δ) «Δρόμοι Καλλιθέας - Μασταμπά (2007)».
18. Λήψη απόφασης για Μετάθεση χρόνου παράδοσης «Συμβατικών υλικών - αντικατάσταση αυτών» για τη Προμήθεια Χορτοκοπτικού Βραχίονα.
19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2009.
20. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων.
22. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.
23. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής για την παροχή του Προγράμματος «Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας»
24. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.
25. Λήψη απόφασης για καθιέρωση ημέρας των Υπαλλήλων Καθαριότητας.
26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Κήπου για διοργάνωση συναυλίας
27. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Αρκαδίου (προς το Ενετικό Λιμάνι Ρεθύμνου) για παρουσίαση προϊόντος.
28. Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση Επιτροπής ελέγχου αιτήσεων αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)