19/05/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 9 (συνεδρίαση 23.05.2011, ώρα 18:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 9                                                      Ρέθυμνο 19.05.2011

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 23.05.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης.

2. Έγκριση τροποποίησης μελέτης αρχιτεκτονικών και μελέτης ομβρίων του έργου «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Ε. Δασκαλάκη έως συμβολή της ΠΕΟ με επαρχιακή οδό προς Αρκάδι)»

3. Έγκριση των αποφάσεων των Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και ΔΕΥΑ Αρκαδίου περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού οικ. Έτους 2010.

4. Τρόπος εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2011.

5. Καθορισμός αξίας ακινήτων όταν αυτή δεν έχει προσδιοριστεί και δημιουργία νέων ζωνών στους τρεις συνενούμενους Δήμους.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α)«Διαδημοτική Οδοποιϊα» και β) «Δρόμοι Καλλιθέας – Μασταμπά (2005)».

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη παράκαμψης Τ.Δ. Ατσιποπούλου – Πρινέ, μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

8. Χορήγηση εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

9. Έγκριση της 78/11 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.

10. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για α) Δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σβαϊτσερ 10, β) Χρήση κοινοχρήστου χώρου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Παλαιολόγου, γ) Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Ι. Μητροπόλεως 28, δ) Οριοθέτηση θέσης στάσης μικρού τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Ιαν Ρος Κάμπελ στην είσοδο του ξενοδοχείου ΑΝΝΑ, ε) Τροποποίηση ή μη της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης..

11. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ρεθύμνης.

12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

13. Διαγραφή βεβαιωμένου εσόδου.

14. Οικονομική έγκριση για εργασιακή απασχόληση υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

15. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

16. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

17. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)