18/11/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 20 (συνεδρίαση 23.11.2011, ώρα 19:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 20                                              Ρέθυμνο 18.11.2011

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 23.11.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Παρουσίαση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ τριμήνου έτους 2011.

2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την «Επέκταση του Ερευνητικού Προγράμματος “Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου”»

3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Χώρων Δήμου Ρεθύμνης (Δυτικό παραλιακό Μέτωπο)».

4. Τροποποίηση των προγραμματικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης για την υλοποίηση των έργων α)Κατασκευή χώρου άθλησης μαθητών 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης» και β)Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Νικηφόρου Φωκά»

5. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Γαλερού»

6. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης υφιστάμενων δρόμων.

7. Αντιμετώπιση προβλήματος αδέσποτων ζώων (εισηγητές κ. Νίνος και κ. Μαθιουδάκης)

8. Συζήτηση επί προτάσεων ΚΕΔΕ, Δημοτικών Συμβούλων και φορέων για το έκτακτο τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ).

9. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

10. Έγκριση διετούς προγράμματος δράσεων της ΚΕΔΗΡ και σύμβασης διετούς χρηματοδότησης.

11. Έγκριση της 159/11 απόφασης της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.

12. Παραχώρηση χώρου στην Τ.Κ. Καρέ για κοινωφελή εγκατάσταση της ΔΕΥΑΡ.

13. Συγχώνευση των ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης.

14. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 492-Κ.Χ.492Α-Ο.Τ.493.

15. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.

16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.

17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

18. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας σκυροδέματος για τα έτη 2011 – 2012.

19. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.

20. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

21. Ίδρυση 2ου ΕΠΑΛ.

22. Γνωμοδότηση για μετονομασία του 2ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου σε «2ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου – Παντελής Πρεβελάκης».

23. Έγκριση της προσωρινής φιλοξενίας των μαθητών της ΕΠΑΣ Ρεθύμνου στο χώρο φυσικοθεραπείας ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνου.

24. Παραχώρηση χρήσης 3ου Λυκείου για την πραγματοποίηση εθελοντικού προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας.

25. Έγκριση αποφάσεων για συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών.

26. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 του τέως Δήμου Αρκαδίου.

27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.

28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

29. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.

30. Τροποποίηση της 783/11 απόφασης ΔΣ περί διαγραφής βεβαιωμένων εσόδων.

31. Χορήγηση άδειας λειτουργίας INTERNET εντός καταστήματος.

32. Συνδρομή INTERNET για το τεχνικό όργανο GPS.

33. Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.

34. Έγκριση αποφάσεων του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

35. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων .

36. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)