18/03/11, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 23.03.2011, ώρα 19:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 4                                                        Ρέθυμνο 18.03.2011

 

 Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 23.03.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών.

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.

3. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών.

4. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών.

5. Αντικατάσταση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής 1ου Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Ατσιποπούλου.

6. Συγκρότηση Επιτροπών.

7. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για α) Τροποποίηση της 25/09 τοπικής κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Αρκαδίου 279 και β) Δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πόντου 13.

8. Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Κριάρη έως δυτικό όριο Δήμου Ρεθύμνης)».

9. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου» και έγκριση όρων αυτής.

10. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Μιξόρρουμα, Αγία Πελαγία, Δαριβιανά, Λαμπινή και Μουρνέ της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης του Δήμου Αγίου Βασιλείου» και έγκριση όρων αυτής.

11. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Σπήλι της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης του Δήμου Αγίου Βασιλείου» και έγκριση όρων αυτής.

12. Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη οδοποιϊας παραλιακής οδού Ρεθύμνου (Άρη Βελουχιώτη) από τον κόμβο με την οδό Α. Παπανδρέου έως τον κόμβο με την οδό Αυστραλών Πολεμιστών».

13. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας: α) του έργου «Κατασκευή χώρου άθλησης μαθητών 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης», β) «Βελτίωση υποδομών Δήμου Νικ. Φωκά», γ) του έργου «Δρόμοι Περιβολίων (2008), δ) του έργου «Συντήρηση των σχολείων του Δήμου Ρεθύμνου» και ε) της μελέτης «Μελέτη παράκαμψης Τ.Δ. Ατσιποπούλου – Πρινέ, προμελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) «Αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακού κτίσματος σε “Σπίτι Πολιτισμού”», β) «Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου» και γ) «Δημοτική οδοποιία Β φάση» του τέως Δήμου Αρκαδίου.

15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών των έργων α)«Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ΝΑ Ρεθύμνης, με βάση την κατανομή της ΤΕΔΚ Ν. Ρεθύμνης» του Δ. Αρκαδίου και β) «Βελτιωτικές παρεμβάσεις νεκροταφείων οικισμών».

16. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».

17. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για Τ.Α.Π. μη Ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

18. Λήψη απόφασης για διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής λόγω διακοπής είσπραξης εισφορών σε χρήμα.

19. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

20. Έγκριση της 2/11 απόφασης της Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου.

21. Έγκριση των αποφάσεων των ΔΣ των ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνης, Δημοτικής Φιλαρμονικής – Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης, Δημοτικού Γυμναστηρίου Επισκοπής και Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ενημέρωσης «ΦΑΛΚΟΝΑΣ» περί έγκρισης Ταμιακού Απολογισμού οικ. Έτους 2010.

22. Έγκριση των αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου περί έγκρισης απολογισμού οικ. Έτους 2010.

23. Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και ορισμός εκπροσώπου στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο.

24. Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Vodafone για πακέτο προσφοράς κινητής τηλεφωνίας.

25. Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων χορήγησης ή μη αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στα Τρία Μοναστήρια.

27. Λήψη απόφασης για ανάκληση παραχώρησης οικογενειακού τάφου.

28. Λήψη απόφασης για παράταση ταφής.

29. Γνωμοδότηση για την μετονομασία της ενορίας Αγίου Ιωάννου Μισιρίων σε Ενορία Αγίων

30. Λήψη απόφασης για μίσθωση Δημοτικών ακινήτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (παλαιά ουρητήρια) και επί της Περιφερειακής οδού.

31. Προέγκριση δαπάνης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)