13/02/09, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 18.02.2009, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 13.02.2009

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 18.02.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός μελών στα διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων, των Σχολικών Επιτροπών και των Επιτροπών του Δήμου.

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Συζήτηση για τον χώρο διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς της Πέμπτης.

4. Λήψη απόφασης για έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για: α) Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε διάφορα σημεία της πόλης, β) Ενοικίαση θέσεως στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία μπροστά από ξενοδοχείο στην οδό Γιαμπουδάκη και γ) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πλησίον του 7ου Δημοτικού Σχολείου.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση δημοσίου κοινοχρήστου χώρου του οικισμού Πρασσών Δήμου Ρεθύμνης».

6. Πρόγραμμα λειτουργικών - αισθητικών παρεμβάσεων στον Δημοτικό Κήπο.

7. Λήψη απόφασης για οριοθέτηση ρέματος στη θέση «Πέρα Πεζούλες» στο Μαρουλά.

8. Έγκριση του τελικού δελτίου Τεχνικού Δελτίου και της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Ρεθύμνου».

9. Έγκριση του τελικού Τεχνικού Δελτίου και της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Επιχειρησιακό Σχέδιο Καταπολέμησης Θορύβου του Δήμου Ρεθύμνου».

10. Έγκριση του τελικού Τεχνικού Δελτίου και ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Επέκταση Δημοτικής Πινακοθήκης Λ. Κανακάκη»

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του υποέργου 6 με τίτλο «Σπίτι Πολιτισμού - Προμήθεια Φωτιστικών» της πράξης με τίτλο «Αγορά Ερειπωμένου παραδοσιακού κτίσματος στην παλιά πόλη Ρεθύμνου. Αποκατάσταση και ανάδειξη του σε Σπίτι του Πολιτισμού. Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας».

12. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό τριών θέσεων για τοποθέτηση νέων περιπτέρων.

14. Έγκριση ωραρίου εργασίας εργαζομένων στο Γραφείο Νεότητας του Δήμου Ρεθύμνης.

15. Λήψη απόφασης για απόδοση επιχορήγησης σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

16. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

17. Λήψη απόφασης για μισθώσεις ακινήτων.

18. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

19. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

20. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθέντος υπαλλήλου του Δήμου μας, που εργαζόταν με σχέση εργασίαςΙδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

21. Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)