17/12/10, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 22.12.2010, ώρα 15:30)

Ρέθυμνο 17.12.2010

Αριθ. Πρόσκλησης 23

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 22.12.2010 ημέρα τετάρτη και ώρα  15:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΝΑΡ για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Ρεθύμνης».

2. Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΝΑΡ για την εκτέλεση των έργων α) «Καθαρισμός ακτών Βορείου και Νοτίου τμήματος του Νομού Ρεθύμνης» και β) «Καθαρισμός τάφρων - Πρανών και βελτίωση οδικού δικτύου Νομού Ρεθύμνης».

3. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Δρόμοι Περιβολίων (2008)».

4. Λήψη απόφασης για αποδέσμευση μέρους της ΣΑΤΑ έτους 2010 για να διατεθεί προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού.

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 


07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)