15/09/2008, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 15.09.2008, ώρα 19:00)

Ρέθυμνο 10.09.2008

 

 

HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που θα γίνει στις 15.09.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 

1.       Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων για α) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των έργων κατασκευής δικτύου Ύδρευσης - Αποχέτευσης κατά μήκος της οδού Κονδυλάκη στο Μασταμπά και β) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των έργων ανάπλασης της πλατείας του Αγνώστου Στρατιώτη.

 

2.       Λήψη απόφασης επί ενστάσεως της Τράπεζας της Ελλάδος κατά της 258/07 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

3.       Λήψη απόφασης για ανάθεση εκτέλεσης καλλιτεχνικού έργου στο Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας.

 

4.       Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος στην εταιρεία CYTA HELLAS και έγκριση για τη διέλευση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνου.

 

5.       Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρα Δημαρχείου - ΚΕΠ».

 

6.       Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Διάφορες Τοπογραφικές Μελέτες».

 

7.       Ορισμός θέσης και έκτασης Δημοτικών βοσκοτόπων - Παραχώρηση Δημοτικών βοσκοτόπων για το έτος 2008.

 

8.       Έγκριση: α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τάπητα γηπέδου Αρμένων», β) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη ερειπωμένου παραδοσιακού κτίσματος σε Σπίτι Πολιτισμού» και γ) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αναβάθμιση Σχολικών Υποδομών».  

 

9.       Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων α) «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης βασικών οδικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου» και β) «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Ρεθύμνου».

 

10.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων και προμηθειών.

 

11.    Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

 

12.    Ανάκληση της υπ. αρ. 591/08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού για συντηρήσεις Οχημάτων Δήμου Ρεθύμνης.

 

13.    Λήψη απόφασης για εκποίηση ή μη μηχανήματος  του Δήμου.

 

14.    Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

 

15.    Έγκριση της υπ. αριθ. 128/08 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΑΟΡ περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 

16.    Έγκριση της υπ. αριθ. 129/08 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΑΟΡ περί έγκρισης του Ταμιακού Απολογισμού έτους 2007.

 

17.    Έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

18.    Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

 

19.    Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Αρμένων.

 

20.    Έγκριση αποζημίωσης εργαζομένου στο συνεργείο καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

 

21.    Έγκριση αλλαγής ωραρίου εργαζομένου επιμορφωτή στο Κέντρο Νέων Δήμου Ρεθύμνης.

 

22.    Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους εφάπαξ καταβολής οφειλών βάσει του Ν.3649/08.

 

23.    Επιστροφή, διαγραφή και βεβαίωση ποσών που προέρχονται από εισφορά γης και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω διόρθωσης της πράξης εφαρμογής για το Ο.Τ. 433/03 Μασταμπάς - Καλλιθέα (κωδ.κτημ. 040342).

 

24.    Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.

 

25.    Επανεξέταση διακανονισμού οφειλής λόγω ρυμοτομίας.

 

26.    Λήψη απόφασης επί της 6/2008 γνωμοδότησης του Τ.Σ. Αρμένων περί μείωσης οφειλής για άρδευση.

 

27.    Λήψη απόφασης επί της 6/2008 γνωμοδότησης του Τ.Σ. Καρέ για διαγραφή δικαιώματος βοσκής και τελών άδρευσης.

 

28.    Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης εποχιακής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

 

29.    Λήψη απόφασης για παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο νεκροταφείο Αμπελακίου.

 

30.    Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

 

31.    Ανακοινώσεις.

 

 

 

05 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)